Nájdených výsledkov: 192
Trestné oznámenie a zodpovednosť oznamovateľa za ujmu spôsobenú obvinenej osobe

Trestné oznámenie a zodpovednosť oznamovateľa za ujmu spôsobenú obvinenej osobe

Každý si však musí byť vedomý, že môže byť povolaný na zodpovednosť za konanie, ktoré neberie, či už konaním alebo nekonaním, primeraný ohľad na ústavne garantované práva ...
Policajti pomôžu v Chorvátsku aj toto leto + praktický manuál pre vodiča

Policajti pomôžu v Chorvátsku aj toto leto + praktický manuál pre vodiča

V Chorvátsku sa za všetky porušenia predpisov v cestnej premávke aplikuje objektívna zodpovednosť vodiča vozidla.

72/2017 Z. z.

Mečiarove amnestie - dôvodová správa k zákonu č. 72/2017 Z. z.

Okruh osôb, proti ktorým má Slovenská kancelária poisťovateľov tzv. postihové právo

Ustanovenie § 24 ods. 7 veta prvá v spojení s § 24 ods. 2 písm. b/ zákona č. 381/2001 Z.z. je potrebné vykladať tak, že kancelária má právo postihu proti každému, kto za škodu ...

Odklon od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu ako dôvod dovolania

V dovolaní, ktorého prípustnosť sa vyvodzuje z § 421 ods. 1 písm. a/ CSP, by mal dovolateľ: a/ konkretizovať právnu otázku riešenú odvolacím súdom a uviesť, ako ju riešil odvolací ...

292/2016 Z. z.

Dôvodová správa.
PoUtStŠtPiSoNe
: