Nájdených výsledkov: 208

Výška nároku na náhradu trov konania ak výška plnenia závisela od úvahy súdu alebo znaleckého posudku

Zásadu úspechu vo veci (§ 255 CSP) treba uplatniť aj na konania, v ktorých výška plnenia závisí od úvahy súdu alebo od znaleckého posudku. V týchto prípadoch však nejde o procesne ...

Náležitosti medzitýmneho rozsudku (§ 214 CSP)

V medzitýmnom rozsudku musí byť posúdený celý právny základ veci. Právnym základom veci je všetko, čo nemožno podriadiť pod pojem výška uplatneného nároku, to znamená, že musia ...

18/2018 Z. z.

Dôvodová správa.
Zo súdnej praxe 5/2016

Zo súdnej praxe 5/2016

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Nemožnosť samostatného zaťaženia spoluvlastníckeho podielu spojeného s vlastníctvom bytu exekučným záložným právom

Pri tzv. akcesorickom spoluvlastníctve ide o inštitút, kde s vlastníckym právom k jednej veci (bytu alebo nebytového priestoru) je neoddeliteľne funkčne spojené spoluvlastníctvo k ďalšej ...

Nejasné označenie strany sporu v žalobe; vada žaloby a podmienky konania

Nedostatok podmienky konania nie je vadou žaloby z hľadiska jej správnosti či úplnosti a vada žaloby naopak nepredstavuje nedostatok podmienky konania. Ak nie je zo žaloby zrejmé, kto je ...
Osobitný subjekt civilného sporového konania – aktuálne otázky

Osobitný subjekt civilného sporového konania – aktuálne otázky

Inštitút pribratia osobitného subjektu je fakultatívnym inštitútom, čo znamená, že...
PoUtStŠtPiSoNe
: