Nájdených výsledkov: 186

292/2016 Z. z.

Dôvodová správa.
Prečo rozsudok SDEU vo veci Home Credit Slovakia c/a Klára Bíróová nie je spôsobilý zmeniť rozhodovaciu prax všeobecných súdov SR

Prečo rozsudok SDEU vo veci Home Credit Slovakia c/a Klára Bíróová nie je spôsobilý zmeniť rozhodovaciu prax všeobecných súdov SR

Pri konflikte smernice a vnútroštátneho zákona práva členského štátu musia vnútroštátne súdy v prvom rade skúmať, či môžu smernici priznať priamy účinok.
Pripravuje sa nový kódex – Spotrebiteľský zákonník

Pripravuje sa nový kódex – Spotrebiteľský zákonník

V Spotrebiteľskom zákonníku sa plánuje zakotviť úprava predaja prostredníctvom tzv. zľavových portálov...
Dnešný pamätný deň: Deň obetí holokaustu a rasového násilia

Dnešný pamätný deň: Deň obetí holokaustu a rasového násilia

Dnes si pripomíname Deň obetí holokaustu a rasového násilia.
MS SR priebežne dopĺňa výklad k otázkam rekodifikácie

MS SR priebežne dopĺňa výklad k otázkam rekodifikácie

Ministerstvo spravodlivosti SR v súvislosti s rekodifikáciou civilného procesného práva ponúka odbornej verejnosti svoj výklad k ustanoveniam nových kódexov.

Náhrada nemajetkovej ujmy, nárok proti poisťovateľovi

Usmrtenie človeka je vážnym zásahom do súkromia a duševného zdravia blízkych osôb a zakladá právo na náhradu škody na zdraví vo všetkých jej formách vrátane nemajetkovej ujmy s ...
Zodpovednosť za škodu namiesto prevádzateľa vozidla

Zodpovednosť za škodu namiesto prevádzateľa vozidla

Z hľadiska ustanovenia § 430 ods. 1 veta druhá Občianskeho zákonníka k naplneniu podmienky nedbanlivosti stačí nedbanlivosť nevedomá, ktorá predstavuje psychický stav prevádzateľa k ...
PoUtStŠtPiSoNe
: