Nájdených výsledkov: 190
Policajti pomôžu v Chorvátsku aj toto leto + praktický manuál pre vodiča

Policajti pomôžu v Chorvátsku aj toto leto + praktický manuál pre vodiča

V Chorvátsku sa za všetky porušenia predpisov v cestnej premávke aplikuje objektívna zodpovednosť vodiča vozidla.

72/2017 Z. z.

Mečiarove amnestie - dôvodová správa k zákonu č. 72/2017 Z. z.

Okruh osôb, proti ktorým má Slovenská kancelária poisťovateľov tzv. postihové právo

Ustanovenie § 24 ods. 7 veta prvá v spojení s § 24 ods. 2 písm. b/ zákona č. 381/2001 Z.z. je potrebné vykladať tak, že kancelária má právo postihu proti každému, kto za škodu ...

Odklon od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu ako dôvod dovolania

V dovolaní, ktorého prípustnosť sa vyvodzuje z § 421 ods. 1 písm. a/ CSP, by mal dovolateľ: a/ konkretizovať právnu otázku riešenú odvolacím súdom a uviesť, ako ju riešil odvolací ...

292/2016 Z. z.

Dôvodová správa.
Prečo rozsudok SDEU vo veci Home Credit Slovakia c/a Klára Bíróová nie je spôsobilý zmeniť rozhodovaciu prax všeobecných súdov SR

Prečo rozsudok SDEU vo veci Home Credit Slovakia c/a Klára Bíróová nie je spôsobilý zmeniť rozhodovaciu prax všeobecných súdov SR

Pri konflikte smernice a vnútroštátneho zákona práva členského štátu musia vnútroštátne súdy v prvom rade skúmať, či môžu smernici priznať priamy účinok.
Pripravuje sa nový kódex – Spotrebiteľský zákonník

Pripravuje sa nový kódex – Spotrebiteľský zákonník

V Spotrebiteľskom zákonníku sa plánuje zakotviť úprava predaja prostredníctvom tzv. zľavových portálov...
PoUtStŠtPiSoNe
: