Nájdených výsledkov: 204

Nemožnosť samostatného zaťaženia spoluvlastníckeho podielu spojeného s vlastníctvom bytu exekučným záložným právom

Pri tzv. akcesorickom spoluvlastníctve ide o inštitút, kde s vlastníckym právom k jednej veci (bytu alebo nebytového priestoru) je neoddeliteľne funkčne spojené spoluvlastníctvo k ďalšej ...

Nejasné označenie strany sporu v žalobe; vada žaloby a podmienky konania

Nedostatok podmienky konania nie je vadou žaloby z hľadiska jej správnosti či úplnosti a vada žaloby naopak nepredstavuje nedostatok podmienky konania. Ak nie je zo žaloby zrejmé, kto je ...
Osobitný subjekt civilného sporového konania – aktuálne otázky

Osobitný subjekt civilného sporového konania – aktuálne otázky

Inštitút pribratia osobitného subjektu je fakultatívnym inštitútom, čo znamená, že...

292/2017 Z. z.

Dôvodová správa.

Poznanie obsahu vôle

Vôľa je základnou pojmovou kategóriou právneho systému. Právo stanovením normatívov (príkazov, zákazov, dovolení) pôsobí na jej utváranie. Do procesu jej tvorby vstupujú aj mimoprávne ...
Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 7/2017

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 7/2017

Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal siedmu tohtoročnú Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, a to vo veciach...

264/2017 Z. z.

Dôvodová správa k novele Obchodného zákonníka 2017
PoUtStŠtPiSoNe
: