Nájdených výsledkov: 1084

Dôvodová správa k zákonu č. 324/2022 Z. z.

  Dôvodová správa A. Všeobecná časť Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

Dôvodová správa k zákonu č. 264/2022 Z. z.

Všeobecná časť Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ...

Dôvodová správa k zákonu č. 256/2022 Z. z.

Dôvodová správa A. Všeobecná časť Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MHSR“) predkladá návrh novely zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a ...

Dôvodová správa k zákonu č. 249/2022 Z. z.

A. Všeobecná časť Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia, predkladá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej ...
JUDKATÚRA: Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách v judikatúre Súdneho dvora EU

JUDKATÚRA: Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách v judikatúre Súdneho dvora EU

Najvyšší správny súd vo svojom rozhodnuti potvrdzuje ustálenú judikatúru, podľa ktorej je nutné posudzovať nekalé zmluvné podmienky v spotrebiteľských zmluvách ex offo.
JUDIKATÚRA: Zníženie nákladov pri predčasnom splatní úveru spotrebiteľom

JUDIKATÚRA: Zníženie nákladov pri predčasnom splatní úveru spotrebiteľom

Súdny dvor sa zaoberal vo svojej rozhodovacej činnosti otázkou, či pri predčasnom splatení úveru má spotrebiteľ právo na zníženie aj tých nákladov, ktoré nezávisia od doby trvania ...
JUDIKATÚRA: Hodinová odmena advokáta a požiadavka jasného a zrozumiteľného formulovania

JUDIKATÚRA: Hodinová odmena advokáta a požiadavka jasného a zrozumiteľného formulovania

Súdny dvor sa vo svojej rozhodovacej činnosti venoval otázke požiadavky jasného a zrozumiteľného určenia hodinovej odmeny advokáta.
PoUtStŠtPiSoNe
: