Nájdených výsledkov: 1059

532/2021 Z. z.

A. Všeobecná časť Návrh zákona ktorým sa mení a  dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch  a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

518/2021 Z. z.

Všeobecná časť Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní ...

511/2021 Z. z.

Dôvodová správa   A. Všeobecná časť   Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších ...
Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky 7/2021

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky 7/2021

Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky č. 7/2021, a to vo veciach občianskoprávnych.
VEĽKÝ SENÁT NS SR: Ochrana spotrebiteľa a zmluva o výkone správy

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Ochrana spotrebiteľa a zmluva o výkone správy

Pravidlá na ochranu spotrebiteľa sa uplatnia aj na zmluvy o výkone správy podľa § 8a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov uzavreté medzi správcovskou ...

500/2021 Z. z.

A.  Všeobecná časť Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach  a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

457/2021 Z. z.

Všeobecná časť Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších ...
PoUtStŠtPiSoNe
: