Nájdených výsledkov: 66

Eurokonformný výklad ustanovenia § 9 ods. 2 písm. k) Zákona o spotrebiteľských úveroch

Nie je potrebné, aby zmluva o spotrebiteľskom úvere obsahovala číselné vyjadrenie toho, aká je konkrétna vnútorná skladba tej ktorej anuitnej splátky. V zmluvách uzatváraných ...
Spotrebiteľská zmluva o úvere

Spotrebiteľská zmluva o úvere

Zmluva o úvere nemusí byť nevyhnutne vyhotovená ako jediný dokument, ale všetky povinné náležitosti musia byť vyhotovené písomne alebo na inom trvalom nosiči. Nie je nevyhnutné, aby ...
MS SR priebežne dopĺňa výklad k otázkam rekodifikácie

MS SR priebežne dopĺňa výklad k otázkam rekodifikácie

Ministerstvo spravodlivosti SR v súvislosti s rekodifikáciou civilného procesného práva ponúka odbornej verejnosti svoj výklad k ustanoveniam nových kódexov.
REKODIFIKÁCIA: Spotrebiteľské spory od 1. júla 2016

REKODIFIKÁCIA: Spotrebiteľské spory od 1. júla 2016

Civilný sporový poriadok v druhej hlave tretej časti upravuje tzv. spory s ochranou slabšej strany, kde zavádza osobitné ustanovenia pre spotrebiteľské spory

405/2015 Z. z.

DÔVODOVÁ   SPRÁVA   A.        Všeobecná časť   Návrh zákona Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa ...

390/2015 Z. z.

DÔVODOVÁ SPRÁVA + Spoločná správa výborov Národnej rady SR   A. Všeobecná časť   Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky ...

160/2015 Z. z. CSP

Dôvodová správa k Civilnému sporovému poriadku
PoUtStŠtPiSoNe
: