Nájdených výsledkov: 736
Slovenské súdnictvo je efektívnejšie, no niektoré problémy pretrvávajú

Slovenské súdnictvo je efektívnejšie, no niektoré problémy pretrvávajú

Európska komisia včera zverejnila porovnávací prehľad EÚ v oblasti súdnictva za rok 2017.

Nekalosúťažné konanie, neopodstatnené oznámenie o porušení práv z duševného vlastníctva

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný súťažiteľ majúci profil v sieti Facebook porušuje ...

79/2017 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky

O označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach

77/2017 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky

Náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov

Okruh osôb, proti ktorým má Slovenská kancelária poisťovateľov tzv. postihové právo

Ustanovenie § 24 ods. 7 veta prvá v spojení s § 24 ods. 2 písm. b/ zákona č. 381/2001 Z.z. je potrebné vykladať tak, že kancelária má právo postihu proti každému, kto za škodu ...
STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2017

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2017

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

51/2017 Z. z.

dôvodová správa.
PoUtStŠtPiSoNe
: