Utorok, 18. jún 2024 | meniny má Vratislav/Vratislava , zajtra Alfréd
Predplatné
Utorok, 18. jún 2024 | meniny má Vratislav/Vratislava , zajtra Alfréd

Výsledky vyhľadávania

Nájdených výsledkov: 1116
JUDIKATÚRA: Online objednávka a tlačidlo pre záväzné objednanie s povinnosťou platby

JUDIKATÚRA: Online objednávka a tlačidlo pre záväzné objednanie s povinnosťou platby

Objednávkové tlačidlo alebo podobná funkcia pri online objednávkach musia pri ich stlačení jednoznačne uvádzať, že spotrebiteľ sa zaväzuje zaplatiť. To platí aj v prípade, ak ...
JUDIKATÚRA: Znalecký posudok v sporoch z nekalej súťaže

JUDIKATÚRA: Znalecký posudok v sporoch z nekalej súťaže

V nekalosúťažnom spore je v kompetencii súdu, nie znalca, posúdiť či zhodnosť prvkov konkurenčných výrobkov je spôsobilá zapríčiniť riziko ich zámeny z pohľadu priemerného ...

Vláda schválila novelu Občianskeho zákonníka

Navrhovaná právna úprava výrazne posilní ochranu spotrebiteľov na Slovensku.
JUDIKATÚRA: Spotrebiteľský spor a neprípustnosť rozsudku pre uznanie nároku

JUDIKATÚRA: Spotrebiteľský spor a neprípustnosť rozsudku pre uznanie nároku

Kogentné ustanovenie § 54a Občianskeho zákonníka nepripúšťa vydanie rozsudku pre uznanie nároku, pokiaľ ide o premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy, a to aj napriek tomu, že ...

Dôvodová správa k zákonu č. 44/2024 Z. z.

A. Všeobecná časť Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 o výrobe, označovaní a predaji tabakových ...

Dôvodová správa k zákonu č. 43/2024 Z. z.

A. Všeobecná časť Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky na základe nálezu č. 491/2021 Z. z. Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ...
JUDIKATÚRA: Dôkazné bremeno týkajúce sa otázky postavenia strany sporu ako spotrebiteľa

JUDIKATÚRA: Dôkazné bremeno týkajúce sa otázky postavenia strany sporu ako spotrebiteľa

V každom konaní, ktorého predmetom sú práva a povinnosti spotrebiteľa, ak je súčasne spochybňovaný jeho štatút, je povinnosťou dodávateľa preukázať, že spotrebiteľ konal v rámci ...
LEGISLATÍVA: Ustanovenia o ochrane spotrebiteľa sa budú meniť

LEGISLATÍVA: Ustanovenia o ochrane spotrebiteľa sa budú meniť

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu o novele Občianskeho zákonníka, ktoré sa týkajú ochrany spotrebiteľa.
JUDIKATÚRA: Ochrana slabšej strany a vykonanie dôkazu ex offo

JUDIKATÚRA: Ochrana slabšej strany a vykonanie dôkazu ex offo

Pri rozhodovaní sporu, ktorého účastníkom je spotrebiteľ, súd musí starostlivo vyhodnotiť potrebu vykonania dôkazov ex offo, aby nebolo porušené právo na spravodlivý proces.
JUDIKATÚRA: Zmluva o obstaraní zájazdu je spotrebiteľskou zmluvou

JUDIKATÚRA: Zmluva o obstaraní zájazdu je spotrebiteľskou zmluvou

V zmysle občiansko-právnej ochrany vyplývajúcej z Občianskeho zákonníka je spotrebiteľskou zmluvou každá zmluva, a to bez ohľadu na jej právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ (v danom ...

Občianskoprávne kolégium Najvyššieho súdu opäť zasadlo

Predsedníčka občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Jana Bajánková pripravila a zvolala druhé judikatórne zasadnutie občianskoprávneho kolégia v tomto roku.
JUDIKATÚRA: Záložné právo k nehnuteľnosti ako nekalá podmienka zmluvy o spotrebiteľskom úvere

JUDIKATÚRA: Záložné právo k nehnuteľnosti ako nekalá podmienka zmluvy o spotrebiteľskom úvere

Nekalá podmienka zmluvy o spotrebiteľskom úvere zabezpečenom nehnuteľnosťou slúžiacou ako rodinné obydlie - súd musí posúdiť proporcionalitu medzi možnosťou predajcu alebo dodávateľa ...
PoUtStŠtPiSoNe
: