Nájdených výsledkov: 1011

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade spotrebiteľovho plnenia nad rámec požičanej istiny ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade spotrebiteľovho plnenia nad rámec požičanej istiny ...

Nová koncepcia úradu na ochranu spotrebiteľov má byť adresná a účinná

Nová koncepcia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na ochranu spotrebiteľov má byť "maximálne adresná a maximálne účinná".

419/2020 Z. z.

DÔVODOVÁ SPRÁVA   A. Všeobecná časť   Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých ...

396/2020 Z. z.

Dôvodová správa     A. Všeobecná časť   Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády SR návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. ...

394/2020 Z. z.

DÔVODOVÁ SPRÁVA   Všeobecná časť   Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o ...

391/2020 Z. z.

DÔVODOVÁ SPRÁVA   A.    Všeobecná časť   Navrhovaný zákon o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní (ďalej len „návrh zákona“) ...
PoUtStŠtPiSoNe
: