Nájdených výsledkov: 783

11/2018 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky

Súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa
Pojem škoda podľa Trestného zákona v interdisciplinárnych súvislostiach

Pojem škoda podľa Trestného zákona v interdisciplinárnych súvislostiach

Pojem škoda, tak ako ho poznáme dnes, nebol v minulosti vždy legálne definovaný.
Žaloby o neplatnosť spotrebiteľskej zmluvy od 1. 1. 2018

Žaloby o neplatnosť spotrebiteľskej zmluvy od 1. 1. 2018

Novela zákona o spotrebiteľských úveroch zohľadňuje okrem iného aj závery Rozsudku Súdneho dvora Európskej únie...

5/2018 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky

O predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery
Uplatnenie práva na nepríslušnom rozhodcovskom súde a premlčanie práva

Uplatnenie práva na nepríslušnom rozhodcovskom súde a premlčanie práva

Ak veriteľ uplatnil svoje právo na rozhodcovskom súde, ktorého rozhodca nemal právomoc vydať rozhodcovský rozsudok, nejde o uplatnenie práva u príslušného orgánu v zmysle § 112 ...
Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 7/2017

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 7/2017

Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal siedmu tohtoročnú Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, a to vo veciach...

338/2017 Z. z. OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

O predkladaní výkazov veriteľa poskytujúceho spotrebiteľské úvery na účely vykonávania dohľadu.
PoUtStŠtPiSoNe
: