Nájdených výsledkov: 748

137/2017 Z. z.

Novela Ústavy. Dôvodová správa.
Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu

Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu

Inštitút nájmu bytu už dlhodobejšie volal po vytvorení flexibilnejšej alternatívy chráneného nájmu bytu...
Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 3/2017

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 3/2017

Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal tretiu tohtoročnú Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, a to vo veciach ..
Zákon o dobrovoľných dražbách – komentár

Zákon o dobrovoľných dražbách – komentár

Komentár obsahuje rozsiahlu zbierku použiteľnej judikatúry. Súčasťou komentára sú aj vzory vybraných právnych podaní vo veciach dobrovoľných dražieb
NÁZOR K REKODIFIKÁCII: Nech sa páči, vyberte si svoj súd

NÁZOR K REKODIFIKÁCII: Nech sa páči, vyberte si svoj súd

Nie je vylúčené, aby si žalobca vybral aj nepríslušný súd, na ktorý svoju žalobu podá. Motivácia môže byť rôzna...

Priznanie nároku na bezplatnú právnu pomoc ako dôvod hodný osobitného zreteľa

Iba zo samotnej skutočnosti, že sťažovateľke bol Centrom právnej pomoci priznaný nárok na bezplatnú právnu pomoc, nie je možné vyvodiť, že jej osobné a majetkové pomery odôvodňujú ...
Čo sa zmení v novom Občianskom zákonníku?

Čo sa zmení v novom Občianskom zákonníku?

Všetci prítomní sa zhodli na tom, že sa neodporúča zaradiť blízku osobu do prvej dedičskej skupiny.
PoUtStŠtPiSoNe
: