Nájdených výsledkov: 284

Odcudzenie zamestnancovi zverených hodnôt treťou osobou, zbavenie zodpovednosti

Ak tretia osoba odcudzí zamestnancovi zverené hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, zavinenie tretej osoby samo osebe nemá za následok zánik hmotnej zodpovednosti zamestnanca (porovnaj napr. ...
Súdne poplatky za elektronické podania do obchodného registra bude možné platiť platobnou kartou cez slovensko.sk (VIDEO)

Súdne poplatky za elektronické podania do obchodného registra bude možné platiť platobnou kartou cez slovensko.sk (VIDEO)

Od 16. júla 2020 bude možné platiť súdny poplatok za elektronické podania do obchodného registra podávané z Ústredného portálu verejnej správy platobnou kartou priamo z elektronickej ...
Interpretácia sadzobníka súdnych poplatkov (zaplatenie primeraného zadosťučinenia pri nekalosúťažnom konaní)

Interpretácia sadzobníka súdnych poplatkov (zaplatenie primeraného zadosťučinenia pri nekalosúťažnom konaní)

I. Výklad zákonov ukladajúcich fyzickým a právnickým osobám daňové a poplatkové povinnosti musí byť z povahy veci vždy reštriktívny a v pochybnostiach (pri možnosti viacerých ...

Oslobodenie od súdnych poplatkov, pohľadávky, vlastné imanie žiadateľa

Uloženie poplatkovej povinnosti v občianskoprávnych veciach nemožno samo osebe považovať za rozporné s právom na prístup k súdu v zmysle čl. 46 ods. 1 ústavy alebo čl. 6 ods. 1 dohovoru. ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS, zmenenej smernicou ...

Súdne poplatky sa v pracovnoprávnych sporoch v januári zrušia

Zámerom úpravy je oslobodiť od platenia súdnych poplatkov skupinu konaní aj o konania, ktoré sa všeobecne týkajú individuálnych pracovnoprávnych vzťahov.

383/2019 Z. z.

DÔVODOVÁ SPRÁVA A. Všeobecná časť Najdôležitejším cieľom návrhu zákona, ktorým sa mení a  dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch  a zdravotníckych pomôckach a o ...
PoUtStŠtPiSoNe
: