Nájdených výsledkov: 122
Vieme, prečo sa nebude prijímať nový Občiansky zákonník

Vieme, prečo sa nebude prijímať nový Občiansky zákonník

Pre tento postup existuje niekoľko dôvodov: v prvom rade...
Občiansky zákonník prejde najväčšou zmenou od jeho vydania

Občiansky zákonník prejde najväčšou zmenou od jeho vydania

Dvojitá úprava zmlúv, neprehľadnosť, nejednoznačné odpovede na právne otázky a zaostalosť. To sú len niektoré z dôvodov, prečo čaká Občiansky zákonník veľká rekodifikácia.
Odborná konferencia Slovenské dni práva

Odborná konferencia Slovenské dni práva

Rekodifikácia civilného procesu – dva roky po...

Neexistencia súvislosti medzi § 420 a § 421 CSP, dovolacie dôvody

I. Je ústavne (ale i zákonne) neakceptovateľný taký postup, ktorým by bol dovolateľ nútený vybrať si len jeden z dôvodov prípustnosti dovolania napriek reálnej existencii viacerých ...

Princíp právnej istoty a predvídateľnosti súdneho rozhodnutia

Pokiaľ nie je splnená podmienka existencie rovnakého alebo analogického skutkového stavu, nie je splnený základný predpoklad na to, aby všeobecný súd na účel dodržania princípu právnej ...
Neplatnosť zmluvy o postúpení pohľadávky pri nesplnení podmienok podľa § 92 ods. 8 Zákona o bankách

Neplatnosť zmluvy o postúpení pohľadávky pri nesplnení podmienok podľa § 92 ods. 8 Zákona o bankách

Podmienky podľa § 92 ods. 8 vety prvej zákona o bankách, za splnenia ktorých môže banka postúpiť svoju pohľadávku inému subjektu, sú z povahy veci podmienkami, bez splnenia ktorých k ...
NS ČR: Potreba rekodifikácie civilného procesného práva je viac než sporná

NS ČR: Potreba rekodifikácie civilného procesného práva je viac než sporná

Viac než štvrťstoročie účinnosti úpravy dovolania ako mimoriadneho opravného prostriedku je tak spochybňované len poukazom na narušenie právnej istoty účastníkov prelomením ...
PoUtStŠtPiSoNe
: