Nájdených výsledkov: 116
NS ČR: Potreba rekodifikácie civilného procesného práva je viac než sporná

NS ČR: Potreba rekodifikácie civilného procesného práva je viac než sporná

Viac než štvrťstoročie účinnosti úpravy dovolania ako mimoriadneho opravného prostriedku je tak spochybňované len poukazom na narušenie právnej istoty účastníkov prelomením ...
POSTREH: Rozsudok pre zmeškanie žalobcu a vážne okolnosti jeho neprítomnosti

POSTREH: Rozsudok pre zmeškanie žalobcu a vážne okolnosti jeho neprítomnosti

Je úplne štandardným postupom zo strany žalobcov resp. advokátov, ktorí ich zastupujú, že sa osobne nezúčastňujú pojednávaní, pokiaľ v konaní nebol doposiaľ ich nárok relevantne ...
Plánuje sa druhá novelizácia Civilného sporového poriadku

Plánuje sa druhá novelizácia Civilného sporového poriadku

Predseda vlády predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh...
Zastavenie konania pre nezaplatenie súdneho poplatku vyšším súdnym úradníkom

Zastavenie konania pre nezaplatenie súdneho poplatku vyšším súdnym úradníkom

Aktuálnejším problémom sa ale javí, či môže vyšší súdny úradník zastaviť konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku, keďže...
Civilný sporový poriadok napadnutý na Ústavnom súde SR

Civilný sporový poriadok napadnutý na Ústavnom súde SR

Navrhovateľ poukazuje na to, že zo znenia citovaného článku 142 ods. 2 druhej vety Ústavy Slovenskej republiky vyplýva, že zákon môže len ustanoviť prípady, kedy „môže rozhodnúť ...
REKODIFIKÁCIA: Pár slov k poučeniu o možnosti podať sťažnosť

REKODIFIKÁCIA: Pár slov k poučeniu o možnosti podať sťažnosť

Ustanovenie § 236 CSP obsahuje taxatívny výpočet obligatórnych formálnych náležitostí písomného vyhotovenia uznesenia súdu.

125/2016 Z. z.

DÔVODOVÁ SPRÁVA + Spoločná správa výborov Národnej rady, ktorá tiež obsahuje odôvodnenie zmien     A. Všeobecná časť   Vláda Slovenskej republiky predkladá na ...
PoUtStŠtPiSoNe
: