Nájdených výsledkov: 112
Civilný sporový poriadok napadnutý na Ústavnom súde SR

Civilný sporový poriadok napadnutý na Ústavnom súde SR

Navrhovateľ poukazuje na to, že zo znenia citovaného článku 142 ods. 2 druhej vety Ústavy Slovenskej republiky vyplýva, že zákon môže len ustanoviť prípady, kedy „môže rozhodnúť ...
REKODIFIKÁCIA: Pár slov k poučeniu o možnosti podať sťažnosť

REKODIFIKÁCIA: Pár slov k poučeniu o možnosti podať sťažnosť

Ustanovenie § 236 CSP obsahuje taxatívny výpočet obligatórnych formálnych náležitostí písomného vyhotovenia uznesenia súdu.

125/2016 Z. z.

DÔVODOVÁ SPRÁVA + Spoločná správa výborov Národnej rady, ktorá tiež obsahuje odôvodnenie zmien     A. Všeobecná časť   Vláda Slovenskej republiky predkladá na ...
NÁZOR: Nostalgia sudcov za ustanovením § 221 O.s.p.?

NÁZOR: Nostalgia sudcov za ustanovením § 221 O.s.p.?

Pri aplikácii nového procesného predpisu, akým je aj CSP (zákon č. 160/2015 Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov), vznikajú možné praktické situácie, ktoré rok po ...
Čo sa zmení v novom Občianskom zákonníku?

Čo sa zmení v novom Občianskom zákonníku?

Všetci prítomní sa zhodli na tom, že sa neodporúča zaradiť blízku osobu do prvej dedičskej skupiny.
REKODIFIKÁCIA: Môže súd rozhodnúť súčasne o nároku aj o výške náhrady trov konania?

REKODIFIKÁCIA: Môže súd rozhodnúť súčasne o nároku aj o výške náhrady trov konania?

V rozhodovacej praxi súdov sa dá stretnúť so zaujímavým „riešením“ dvojfázového rozhodovania o náhrade trov konania.
O pár dní nadobúda účinnosť prvá novela Civilného sporového poriadku

O pár dní nadobúda účinnosť prvá novela Civilného sporového poriadku

Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR v rámci prerokovania poslaneckého návrhu korigoval pôvodne predložené znenie novely
PoUtStŠtPiSoNe
: