Štvrtok, 23. máj 2024 | meniny má Želmíra , zajtra Ela
Predplatné
Štvrtok, 23. máj 2024 | meniny má Želmíra , zajtra Ela

Výsledky vyhľadávania

Nájdených výsledkov: 180
JUDIKATÚRA: Určovacia žaloba a premlčanie záložného práva

JUDIKATÚRA: Určovacia žaloba a premlčanie záložného práva

Ústavný súd odobril procesnú možnosť podania určovacej žaloby, v rámci ktorej bude vznesená námietka premlčania záložného práva, a takýto rozsudok môže slúžiť ako podklad na ...

Dôvodová správa k zákonu č. 47/2024 Z. z.

A.Všeobecná časť Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sa predkladá vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších ...
JUDIKATÚRA: Spočívanie plynutia premlčacej lehoty v konaní na nepríslušnom rozhodcovskom súde

JUDIKATÚRA: Spočívanie plynutia premlčacej lehoty v konaní na nepríslušnom rozhodcovskom súde

Bolo by v rozpore s právnou istotou nastolenou stranami uzavretou zmluvou, aby sťažovateľka neplatnosť rozhodcovskej doložky predpokladala a konala v protiklade s ňou tak, že by si právo zo ...

Dôvodová správa k zákonu č. 71/2022 Z. z.

A. Všeobecná časť Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Autorský zákon, sa predkladá na základe úloh vyplývajúcich z  uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2019 k ...
Výška škody pri zabudovaných veciach v trestnom konaní

Výška škody pri zabudovaných veciach v trestnom konaní

Argumentácia Krajského súdu v Bratislave k spôsobu určenia výšky škody pri zabudovaných veciach.

Ochrana osobnosti a diskusia o veciach verejného záujmu

Ak sa žaloba o ochranu osobnosti týka tvrdenia, ktoré sa týka verejného záujmu a je súčasťou demokratickej diskusie, tak je potrebné v konaní predovšetkým skúmať, či by vyhovenie ...

Dôvodová správa k zákonu č. 432/2021 Z. z.

Dôvodová správa   A.    Všeobecná časť   Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona o ...
Súkromné právo 3/2021

Súkromné právo 3/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.
Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Kolúzna väzba. Porušenie práva na osobnú slobodu

I. Orgány činné v trestnom konaní, resp. súdy musia byť schopné po 9 mesiacoch trvania kolúznej väzby uviesť mená konkrétnych osôb, proti ktorým by mohlo smerovať kolúzne správanie ...

Premlčanie nároku spotrebiteľa o vrátenie súm neoprávnene zaplatených v rámci plnenia zmluvy o úvere na základe nekalých podmienok

1. Zásada efektivity sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že na žalobu podanú spotrebiteľom o vrátenie súm neoprávnene zaplatených v ...

Premlčanie nároku spotrebiteľa o vrátenie súm neoprávnene zaplatených v rámci plnenia zmluvy o úvere na základe nekalých podmienok

1. Zásada efektivity sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že na žalobu podanú spotrebiteľom o vrátenie súm neoprávnene zaplatených v ...
PoUtStŠtPiSoNe
: