Nájdených výsledkov: 120

Predmet incidenčného konania iniciovaného veriteľom popretej pohľadávky

Jediným oprávneným subjektom na preskúmanie pohľadávok prihlásených v konkurze je ustanovený správca konkurznej podstaty. Pri preskúmavaní prihlásených pohľadávok je správca povinný ...

55/2017 Z. z.

Dôvodová správa k zákonu o štátnej službe.

377/2016 Z. z.

Dôvodová správa

350/2016 Z. z.

Dôvodová správa
Bulletin slovenskej advokácie 10/2016

Bulletin slovenskej advokácie 10/2016

Časopis Slovenskej advokátskej komory.
8. zásadných zmien v Trestnom zákone od 1. januára 2017

8. zásadných zmien v Trestnom zákone od 1. januára 2017

Novela zároveň zabezpečuje seniorom vyššiu právnu ochranu pri trestnom čine:
Právník 4/2016

Právník 4/2016

Právník je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Vychází 12x ročně. ISSN 0231-6625 www.ilaw.cas.cz
PoUtStŠtPiSoNe
: