Nájdených výsledkov: 122

Počiatok subjektívnej premlčacej doby na uplatnenie nároku štátu na náhradu škody

Počiatok subjektívnej premlčacej doby na uplatnenie nároku štátu na náhradu škody podľa § 106 ods. 1 OZ) sa viaže k okamihu, kedy sa o škode a o škodcovi dozvedela tá organizačná ...

Počiatok subjektívnej premlčacej doby na uplatnenie nároku štátu na náhradu škody

Počiatok subjektívnej premlčacej doby na uplatnenie nároku štátu na náhradu škody podľa § 106 ods. 1 OZ) sa viaže k okamihu, kedy sa o škode a o škodcovi dozvedela tá organizačná ...

Predmet incidenčného konania iniciovaného veriteľom popretej pohľadávky

Jediným oprávneným subjektom na preskúmanie pohľadávok prihlásených v konkurze je ustanovený správca konkurznej podstaty. Pri preskúmavaní prihlásených pohľadávok je správca povinný ...

55/2017 Z. z.

Dôvodová správa k zákonu o štátnej službe.

377/2016 Z. z.

Dôvodová správa

350/2016 Z. z.

Dôvodová správa
Bulletin slovenskej advokácie 10/2016

Bulletin slovenskej advokácie 10/2016

Časopis Slovenskej advokátskej komory.
PoUtStŠtPiSoNe
: