Nájdených výsledkov: 84

Výklad právneho úkonu - § 35 ods. 2 OZ

Ustanovenie § 35 ods. 2 OZ predpokladá, že o obsahu právneho úkonu môže vzniknúť pochybnosť z hľadiska jeho určitosti alebo zrozumiteľnosti a pre taký prípad formuluje výkladové ...

355/2012 Z. z.

Dôvodová správa k zákonu č. 355/2012 Z. z.
SEMINÁR: Byty a nebytové priestory

SEMINÁR: Byty a nebytové priestory

Kúpa, predaj, úprava, financovanie, nájom a prenájom bytových a nebytových priestorov majú svoje špecifiká. Odborníčka z praxe, ktorá sa podrobne venuje právu k nehnuteľnostiam, vás ...

Prerušenie konania o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva do skončenia dedičského konania

S prihliadnutím na to, že dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa, že dedičia od smrti poručiteľa až do prejednania dedičstva majú postavenie podielových spoluvlastníkov, že až ...

Prerušenie konania o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva do skončenia dedičského konania

S prihliadnutím na to, že dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa, že dedičia od smrti poručiteľa až do prejednania dedičstva majú postavenie podielových spoluvlastníkov, že až ...

Prieťahy v konaní ako procesná vada konania

Prieťahy v súdnom konaní nie sú judikatúrou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky považované za dôvod, ktorý by zakladal procesnú vadu konania v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. (viď ...

Prieťahy v konaní ako procesná vada konania

Prieťahy v súdnom konaní nie sú judikatúrou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky považované za dôvod, ktorý by zakladal procesnú vadu konania v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. (viď ...
PoUtStŠtPiSoNe
: