Nájdených výsledkov: 84

Vzťah reštitučných predpisov k Občianskemu zákonníku

Reštitučné predpisy neboli vydané pre ten účel, aby spôsobili zánik vlastníckeho práva oprávnených osôb, ale aby im uľahčili obnovenie tohto vlastníckeho práva. Preto, ak došlo k ...

Dôvody hodné osobitného zreteľa na nezrušenie a nevyporiadanie spoluvlastníctva

Občiansky zákonník v ust. § 142 ods.2 nevysvetľuje, čo treba rozumieť pod dôvodmi hodnými osobitného zreteľa. Keďže tieto osobitné dôvody nie sú taxatívne ani demonštratívne v ...

Zohľadnenie odlišnej veľkosti spoluvlastníckych podielov pri náhrade trov konania

Pokiaľ je veľkosť spoluvlastníckych podielov žalovaných na sporných nehnuteľnostiach odlišná, je potrebné, aby súd aj pri rozhodovaní o trovách konania zohľadnili tento pomer ...

Zohľadnenie odlišnej veľkosti spoluvlastníckych podielov pri náhrade trov konania

Pokiaľ je veľkosť spoluvlastníckych podielov žalovaných na sporných nehnuteľnostiach odlišná, je potrebné, aby súd aj pri rozhodovaní o trovách konania zohľadnili tento pomer ...

Poučenie podľa § 120 ods. 4 OSP

Žiadne ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku ani iného právneho predpisu neukladá súdu povinnosť nadiktovať poučenie podľa § 120 ods. 4 O.s.p. do zápisnice o pojednávaní doslovne.

Definícia procesnej spôsobilosti

Procesnou spôsobilosťou sa označuje spôsobilosť účastníka samostatne alebo prostredníctvom svojho zvoleného zástupcu vykonávať pred súdom procesné úkony. Túto spôsobilosť majú ...

Definícia procesnej spôsobilosti

Procesnou spôsobilosťou sa označuje spôsobilosť účastníka samostatne alebo prostredníctvom svojho zvoleného zástupcu vykonávať pred súdom procesné úkony. Túto spôsobilosť majú ...
PoUtStŠtPiSoNe
: