Nájdených výsledkov: 84

Žaloba o určenie neplatnosti právneho úkonu pre porušenie predkupného práva a naliehavý právny záujem

Nemožno súhlasiť s argumentom, že ak dôjde k porušeniu predkupného práva oprávnená už nemá naliehavý právny záujem na podaní žaloby o neplatnosť právneho úkonu v zmysle § 40a OZ. ...

Žaloba o určenie neplatnosti právneho úkonu pre porušenie predkupného práva a naliehavý právny záujem

Nemožno súhlasiť s argumentom, že ak dôjde k porušeniu predkupného práva oprávnená už nemá naliehavý právny záujem na podaní žaloby o neplatnosť právneho úkonu v zmysle § 40a OZ. ...
Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva

Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva

Zostaviteľ diela urobil z pôvodnej tenkej knižky, ktorá mala 160 strán, v druhom vydaní skoro 300 stranové dielo.

233/1995 Z. z.

Dôvodová správa k Exekučnému poriadku

Funkcia vydržania vlastníckeho práva

Funkciou vydržania je umožniť nadobudnutie vlastníctva držiteľovi, ktorý vec dlhodobo ovláda v dobrej viere, že je jej vlastníkom, pričom táto dobrá viera (dobromyseľnosť) je podľa ...
Štát chce určovať, komu môžete svoju pôdu predať

Štát chce určovať, komu môžete svoju pôdu predať

Hlavným zámerom návrhu zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskej pôdy teda bude vytvorenie takého legislatívneho prostredia, ktoré umožní, aby takú poľnohospodársku pôdu, ...
PoUtStŠtPiSoNe
: