Nájdených výsledkov: 155
Advokáti – fyzické osoby musia od 1. júla 2018 komunikovať so súdmi elektronicky

Advokáti – fyzické osoby musia od 1. júla 2018 komunikovať so súdmi elektronicky

Ešte vyšší benefit však môže dosiahnuť advokát pri elektronickom podaní v upomínacom konaní.

344/2017 Z. z.

Dôvodová správa k novele zákona o dani z príjmov.

Podklad pre rozhodnutie o priznaní oslobodenia od súdnych poplatkov

Je nemysliteľné, aby sa o priznaní oslobodenia od súdnych poplatkov rozhodovalo iba na základe údajov uvedených žiadateľom na predpísanom tlačive. Samotná skutočnosť, že podľa názoru ...
Pozor na sankčný súdny poplatok pri nedodržaní elektronickej komunikácie od 1.1.2018

Pozor na sankčný súdny poplatok pri nedodržaní elektronickej komunikácie od 1.1.2018

Porušenie tejto zákonnej povinnosti nebude zakladať neúčinnosť procesného úkonu.
POSTREH ADVOKÁTA: Oslobodenie od súdnych poplatkov v praxi

POSTREH ADVOKÁTA: Oslobodenie od súdnych poplatkov v praxi

Súčasná doba je veľmi turbulentná a nie každý si môže dovoliť z finančného hľadiska riešiť svoje právne problémy prostredníctvom slovenských všeobecných súdov za právnej pomoci ...
Povinnosť súdov konzultovať so súdnym znalcom jeho objektívnu možnosť vykonať znalecký úkon v lehote

Povinnosť súdov konzultovať so súdnym znalcom jeho objektívnu možnosť vykonať znalecký úkon v lehote

Úlohou okresného súdu je prekonzultovať so súdnym znalcom jeho objektívnu možnosť vykonať úkon znaleckej činnosti v požadovanej lehote. Ak si okresný súd túto povinnosť nesplní a ...

125/2016 Z. z.

DÔVODOVÁ SPRÁVA + Spoločná správa výborov Národnej rady, ktorá tiež obsahuje odôvodnenie zmien     A. Všeobecná časť   Vláda Slovenskej republiky predkladá na ...
PoUtStŠtPiSoNe
: