Nájdených výsledkov: 484

Poctivý zámer dlžníka

Pri rozhodovaní o oddlžení je hlavnou úlohou konajúceho súdu spravodlivo vyvažovať primárny účel oddlženia (záujem na strane dlžníka – fyzickej osoby) a záujmy stále neuspokojených ...

Rozličné účinky rozhodnutí súdu v konkurznom konaní voči rôznym účastníkom

Rozhodnutie všeobecného súdu preskúmavané v konaní o sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 ústavy môže porušovať základné práva a slobody jedného účastníka konania, no voči inému ...
Najčastejšie otázky s novelou Exekučného poriadku účinnou od 1. apríla 2017

Najčastejšie otázky s novelou Exekučného poriadku účinnou od 1. apríla 2017

Ministerstvo zdôrazňuje, že nová právna úprava rieši aj prípady účelovo otvorených exekučných konaní, ktoré ľudí prenasledujú často až do dôchodku.

Úkony právnej služby za nahliadnutie do spisu a za návrh zmenu účastníka na strane žalobcu

Úkony právnej služby za nahliadnutie do spisu a za návrh zmenu účastníka na strane žalobcu nie sú vymedzené v ust. § 13a ods. 1 písm. a/ až h/ ani v § 13a ods. 2 písm. a/ až f/ ...
Koľko budeme platiť u exekútora od 1. apríla 2017

Koľko budeme platiť u exekútora od 1. apríla 2017

Základom pre určenie odmeny exekútora za výkon exekučnej činnosti pri exekúcii na peňažné plnenie bude od 1. apríla 2017 výška vymoženého plnenia.
Neodkladné opatrenie proti inej osobe ako strane sporu

Neodkladné opatrenie proti inej osobe ako strane sporu

Ešte máme určite všetci v pamäti ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku týkajúce sa predbežných opatrení.
Zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú jednotlivcom z dôvodu porušenia práva Únie

Zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú jednotlivcom z dôvodu porušenia práva Únie

1. Zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú jednotlivcom z dôvodu porušenia práva Únie rozhodnutím vnútroštátneho súdu môže vzniknúť iba vtedy, ak toto rozhodnutie vydáva ...
PoUtStŠtPiSoNe
: