Nájdených výsledkov: 481

Úkony právnej služby za nahliadnutie do spisu a za návrh zmenu účastníka na strane žalobcu

Úkony právnej služby za nahliadnutie do spisu a za návrh zmenu účastníka na strane žalobcu nie sú vymedzené v ust. § 13a ods. 1 písm. a/ až h/ ani v § 13a ods. 2 písm. a/ až f/ ...
Koľko budeme platiť u exekútora od 1. apríla 2017

Koľko budeme platiť u exekútora od 1. apríla 2017

Základom pre určenie odmeny exekútora za výkon exekučnej činnosti pri exekúcii na peňažné plnenie bude od 1. apríla 2017 výška vymoženého plnenia.
Neodkladné opatrenie proti inej osobe ako strane sporu

Neodkladné opatrenie proti inej osobe ako strane sporu

Ešte máme určite všetci v pamäti ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku týkajúce sa predbežných opatrení.
Zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú jednotlivcom z dôvodu porušenia práva Únie

Zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú jednotlivcom z dôvodu porušenia práva Únie

1. Zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú jednotlivcom z dôvodu porušenia práva Únie rozhodnutím vnútroštátneho súdu môže vzniknúť iba vtedy, ak toto rozhodnutie vydáva ...
Procesné zavinenie zastavenia konania a náhrada trov konania

Procesné zavinenie zastavenia konania a náhrada trov konania

Ak súd dôvodnosť žaloby vyvodí len zo skutočnosti, že strana sporu po podaní žalobu zaplatí žalovanú sumu, ide o formalistický postup, pričom princíp procesného výsledku nemožno ...
Zmluva o ubytovaní a bytová náhrada

Zmluva o ubytovaní a bytová náhrada

Z ustanovenia § 754 vyplýva, že účelom zmluvy o ubytovaní je poskytnúť ubytovanie na prechodnú dobu a prechodnosť ubytovania musí vyplývať z obsahu zmluvy alebo z účelu ubytovania. ...
Stret prevádzok dvoch alebo viacerých prevádzateľov, objektívna zodpovednosť

Stret prevádzok dvoch alebo viacerých prevádzateľov, objektívna zodpovednosť

Ak došlo k stretu prevádzok dopravných prostriedkov, z ktorého vznikla ich prevádzateľom, resp. niektorému z nich škoda, je treba ich vzťah pri vyporiadaní škody posudzovať podľa § 431 ...
PoUtStŠtPiSoNe
: