Nájdených výsledkov: 368

55/2019 Z. z.

Dôvodová správa.

35/2019 Z. z.

Dôvodová správa.
ÚS SR: Prečo sme rozhodli tak o náhrade straty na zárobku počas pracovnej neschopnosti

ÚS SR: Prečo sme rozhodli tak o náhrade straty na zárobku počas pracovnej neschopnosti

Návrh na preskúmanie ústavnosti napadnutého zákonného ustanovenia podal Okresný súd Košice I

K definícii prevádzateľa podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Vo všeobecnosti sa za prevádzkovateľa na účely § 427 Občianskeho zákonníka považuje subjekt, ktorý má právnu a faktickú možnosť disponovať daným dopravným prostriedkom. Spravidla je ...
Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností

Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností

Zborník je venovaný pamiatke JUDr. Jozefa Čorbu, PhD.

Náhrada škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu

Uplatnenie občianskoprávneho inštitútu náhrady škody je založené na náhrade skutočnej škody, keďže náhrada škody plní kompenzačnú, a nie sankčnú funkciu. Výška škody nemôže ...

Predpoklady vzniku nároku na zaplatenie úrokov z omeškania podľa § 11 ods. 8 zákona 381/2001 Z. z.

Peňažná sankcia v podobe úrokov z omeškania upravená v § 11 ods. 8 zákona č. 381/2001 Z. z. je viazaná na nesplnenie nepeňažnej povinnosti vyjadrenej v § 11 ods. 6 písm. a/ alebo b/ ...
PoUtStŠtPiSoNe
: