Nájdených výsledkov: 278
Zodpovednosť konateľa za porušenie povinností spoločnosťou

Zodpovednosť konateľa za porušenie povinností spoločnosťou

Záver súdu o zodpovednosti konateľa z dôvodu, že ako štatutárny zástupca „zodpovedá aj za prípadné „konania“ spoločnosti“, ignoruje zmysel § 135a Obchodného zákonníka, podľa ...

Pasívna vecná legitimácia a poučovacia povinnosť súdu vo veciach zodpovednosti štátu za škodu

Ak bol žalobcom (sťažovateľom) v žalobe ako žalovaný označený len orgán oprávnený v mene štátu konať (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky), pričom z iných častí žaloby ...

Pasívna vecná legitimácia a poučovacia povinnosť súdu vo veciach zodpovednosti štátu za škodu

Ak bol žalobcom (sťažovateľom) v žalobe ako žalovaný označený len orgán oprávnený v mene štátu konať (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky), pričom z iných častí žaloby ...
Definícia zavinenia podľa § 440 Občianskeho zákonníka

Definícia zavinenia podľa § 440 Občianskeho zákonníka

Zavinením podľa § 440 Občianskeho zákonníka sa rozumie to, či a do akej miery možno osobe, ktorá spôsobila škodu, pričítať okolnosti, ktoré ku vzniku škody viedli, a nie vnútorný ...
Rozhodovanie súdu o vrátení súdneho poplatku po uplynutí trojročnej prekluzívnej lehoty

Rozhodovanie súdu o vrátení súdneho poplatku po uplynutí trojročnej prekluzívnej lehoty

Ani skutočnosti, že súdny poplatok za návrh bol vyrubený a zaplatený napriek tomu, že bolo dané oslobodenie od súdneho poplatku, účastník súdneho konania sa vrátenia poplatku domáhal ...

Rozhodovanie súdu o vrátení súdneho poplatku po uplynutí trojročnej prekluzívnej lehoty

Ani skutočnosti, že súdny poplatok za návrh bol vyrubený a zaplatený napriek tomu, že bolo dané oslobodenie od súdneho poplatku, účastník súdneho konania sa vrátenia poplatku domáhal ...
Ochranné pásmo v stavebnom práve

Ochranné pásmo v stavebnom práve

Ochranné pásmo je istý pás regulácie územia, kde vo verejnom záujme je obmedzené plné využívanie nehnuteľnosti, predovšetkým pozemkov.
PoUtStŠtPiSoNe
: