Nájdených výsledkov: 398

Dôvodová správa k zákonu č. 376/2022 Z. z.

Všeobecná časť Vládny návrh zákona o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá na základe Plánu ...
JUDIKATÚRA: Oddlženie a náhrada škody spôsobená Sociálnej poisťovni

JUDIKATÚRA: Oddlženie a náhrada škody spôsobená Sociálnej poisťovni

Najvyšší správny súd sa v rozhodovanej veci venoval otázke nedotknuteľnosti pohľadávok v konkurznom konaní a viazanosti Sociálnej poisťovne rozsudkom súdu v trestnom konaní.
JUDIKATÚRA: K povinnosti nahradiť škodu pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody

JUDIKATÚRA: K povinnosti nahradiť škodu pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody

Najvyšší súd SR sa vo svojom rozhodnutí vyjadril k povahe náhrady škody pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody.

Dôvodová správa k zákonu č. 201/2022 Z. z.

A.Všeobecná časť Návrh zákona o výstavbe sa predkladá na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2021 - 2024. Cieľom novej právnej úpravy v oblasti ...

Dôvodová správa k zákonu č. 151/2022 Z. z.

DÔVODOVÁ SPRÁVA A.Všeobecná časť Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona o zriadení správnych súdov a o ...

Dôvodová správa k zákonu č. 121/2022 Z. z.

A. Všeobecná časť Vláda Slovenskej republiky predkladá Návrh zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) na ...
JUDIKATÚRA: Výška náhrady škody pri smrti viacerých osôb

JUDIKATÚRA: Výška náhrady škody pri smrti viacerých osôb

Argumentácia NS ČR k určeniu výšky náhrady pozostalými pri úmrtí viacerých osôb.
PoUtStŠtPiSoNe
: