Nájdených výsledkov: 284
Pojem škoda podľa Trestného zákona v interdisciplinárnych súvislostiach

Pojem škoda podľa Trestného zákona v interdisciplinárnych súvislostiach

Pojem škoda, tak ako ho poznáme dnes, nebol v minulosti vždy legálne definovaný.

Podklad pre rozhodnutie o priznaní oslobodenia od súdnych poplatkov

Je nemysliteľné, aby sa o priznaní oslobodenia od súdnych poplatkov rozhodovalo iba na základe údajov uvedených žiadateľom na predpísanom tlačive. Samotná skutočnosť, že podľa názoru ...
Porušenie povinnosti účastníka škodovej udalosti bezodkladne upovedomiť poškodenú osobu

Porušenie povinnosti účastníka škodovej udalosti bezodkladne upovedomiť poškodenú osobu

I. Aj v prípade ak konanie účastníka škodovej udalosti síce po formálnej stránke vykazuje znaky porušenia povinností uvedených v ustanovení § 66 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z. z., ...

264/2017 Z. z.

Dôvodová správa k novele Obchodného zákonníka 2017

274/2017 Z. z.

dôvodová správa k zákonu o obetiach trestných činov
Konanie v mene zamestnávateľa

Konanie v mene zamestnávateľa

Ustanovenie § 9 Zákonníka práce nepredstavuje komplexnú právnu úpravu upravujúcu konanie za zamestnávateľa. Zamestnávateľ môže udeliť plnú moc aj inej osobe ako svojmu zamestnancovi, ...
Zodpovednosť konateľa za porušenie povinností spoločnosťou

Zodpovednosť konateľa za porušenie povinností spoločnosťou

Záver súdu o zodpovednosti konateľa z dôvodu, že ako štatutárny zástupca „zodpovedá aj za prípadné „konania“ spoločnosti“, ignoruje zmysel § 135a Obchodného zákonníka, podľa ...
PoUtStŠtPiSoNe
: