Nájdených výsledkov: 395

Dôvodová správa k zákonu č. 201/2022 Z. z.

A.Všeobecná časť Návrh zákona o výstavbe sa predkladá na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2021 - 2024. Cieľom novej právnej úpravy v oblasti ...

Dôvodová správa k zákonu č. 151/2022 Z. z.

DÔVODOVÁ SPRÁVA A.Všeobecná časť Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona o zriadení správnych súdov a o ...

Dôvodová správa k zákonu č. 121/2022 Z. z.

A. Všeobecná časť Vláda Slovenskej republiky predkladá Návrh zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) na ...
JUDIKATÚRA: Výška náhrady škody pri smrti viacerých osôb

JUDIKATÚRA: Výška náhrady škody pri smrti viacerých osôb

Argumentácia NS ČR k určeniu výšky náhrady pozostalými pri úmrtí viacerých osôb.

Základné právo na právnu pomoc, odpustenie zmeškania lehoty, dovolanie

Pokiaľ zákonodarca vyžaduje na podanie dovolania povinné právne zastúpenie a zabezpečuje pre prípad nemajetnosti potenciálneho dovolateľa mechanizmus bezplatnej právnej pomoci, nemôže ...

Procesný úspech v konaní a aplikácia § 257 CSP

Pred tým, než všeobecný súd dospeje k záveru o potrebe aplikácie ustanovenia § 257 CSP, je potrebné ustáliť otázku procesného úspechu sporových strán, keďže účelom tohto ...
Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky 7/2021

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky 7/2021

Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky č. 7/2021, a to vo veciach občianskoprávnych.
PoUtStŠtPiSoNe
: