Nájdených výsledkov: 358
Na stole Súdneho dvora Európskej únie je opäť slovenský návrh v spotrebiteľskej veci

Na stole Súdneho dvora Európskej únie je opäť slovenský návrh v spotrebiteľskej veci

Vzhľadom na porušenie zmluvy banka vyhlásila ku dňu 28.12.2017 okamžitú splatnosť úveru (default).

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný súťažiteľ majúci profil v sieti Facebook porušuje ...

Neodkladné opatrenie a svojvôľa všeobecného súdu

Výnimočnosť zasahovania Ústavného súdu Slovenskej republiky do rozhodnutí o neodkladných opatreniach (predtým o predbežných opatreniach) neznamená, že tieto sú úplne mimo rámca ...

Základné právo na súdnu ochranu a nevykonanie navrhovaného dôkazu

Ak všeobecný súd nevykoná dôkaz navrhovaný stranou konania, hoci tento má preukazovať takú, medzi stranami konania spornú skutkovú okolnosť, ktorá je pre meritórne posúdenie žalobného ...

Rozhodnutie o práve na náhradu nemajetkovej ujmy z dôvodu zásahu do práv na ochranu osobnosti a bezdôvodné obohatenie

Rozhodnutie o práve na náhradu nemajetkovej ujmy z dôvodu neoprávneného zásahu do práv na ochranu osobnosti podľa § 13 Občianskeho zákonníka nie je možné považovať za rozhodnutie ...

385/2000 Z. z.

Dôvodová správa k pôvodnému zneniu zákona č. 385/2000 o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR
PoUtStŠtPiSoNe
: