Nájdených výsledkov: 292
Právna analýza uznesenia Najvyššieho súdu SR vo veci sp. zn. 3 Cdo 146/2017

Právna analýza uznesenia Najvyššieho súdu SR vo veci sp. zn. 3 Cdo 146/2017

Spojením historického výkladu skúmanej právnej normy s princípom právnej istotynie je možné Smernici priznať nepriamy účinok bez zmeny uvedenej právnej normy.
Nariadenie neodkladného opatrenia zložiť preddavok na trovy konania

Nariadenie neodkladného opatrenia zložiť preddavok na trovy konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. Takisto je spôsobilé byť stabilnou súčasťou ...

Výška nároku na náhradu trov konania ak výška plnenia závisela od úvahy súdu alebo znaleckého posudku

Zásadu úspechu vo veci (§ 255 CSP) treba uplatniť aj na konania, v ktorých výška plnenia závisí od úvahy súdu alebo od znaleckého posudku. V týchto prípadoch však nejde o procesne ...
Retrospektívne pôsobenie zmeny judikatúry

Retrospektívne pôsobenie zmeny judikatúry

Nový, teda judikatúrou nanovo, prípadne inak formulovaný právny názor sa aplikuje aj do minulosti (retrospektívne). Vychádza sa z prevažujúceho prístupu, že súd právo netvorí, ale iba ...

437/2004 Z. z.

Dôvodová správa.

18/2018 Z. z.

Dôvodová správa.

8/2018 Z. z.

dôvodová správa
PoUtStŠtPiSoNe
: