Nájdených výsledkov: 290

Výška nároku na náhradu trov konania ak výška plnenia závisela od úvahy súdu alebo znaleckého posudku

Zásadu úspechu vo veci (§ 255 CSP) treba uplatniť aj na konania, v ktorých výška plnenia závisí od úvahy súdu alebo od znaleckého posudku. V týchto prípadoch však nejde o procesne ...
Retrospektívne pôsobenie zmeny judikatúry

Retrospektívne pôsobenie zmeny judikatúry

Nový, teda judikatúrou nanovo, prípadne inak formulovaný právny názor sa aplikuje aj do minulosti (retrospektívne). Vychádza sa z prevažujúceho prístupu, že súd právo netvorí, ale iba ...

437/2004 Z. z.

Dôvodová správa.

18/2018 Z. z.

Dôvodová správa.

8/2018 Z. z.

dôvodová správa

Výška uplatnených nákladov za právne zastúpenie pri zodpovednosti štátu za škodu

Pre účely náhrady škody za zodpovednosť štátu treba za účelne vynaložené náklady poškodeným na zaplatenie odmeny advokátovi na obhajobu považovať náklady v rozsahu tarifnej odmeny.
Pojem škoda podľa Trestného zákona v interdisciplinárnych súvislostiach

Pojem škoda podľa Trestného zákona v interdisciplinárnych súvislostiach

Pojem škoda, tak ako ho poznáme dnes, nebol v minulosti vždy legálne definovaný.
PoUtStŠtPiSoNe
: