Nájdených výsledkov: 300

Premlčanie v obchodnom práve, zmluva o nájme nebytových priestorov

V Obchodnom zákonníku existujú tzv. komplexné úpravy právnych inštitútov obsiahnuté v celom rozsahu v Obchodnom zákonníku, keď aplikácia Občianskeho zákonníka je v ...
Ústavný súd SR rozhodol: § 446 Občianskeho zákonníka je protiústavný

Ústavný súd SR rozhodol: § 446 Občianskeho zákonníka je protiústavný

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 10. októbra 2018 rozhodol
Objektívna zodpovednosť hotela za odcudzenie bicyklov vyššej hodnoty

Objektívna zodpovednosť hotela za odcudzenie bicyklov vyššej hodnoty

Bicykle vnesené do priestorov ubytovacieho zariadenia nemajú z hľadiska objektívnej zodpovednosti prevádzkovateľa hotela podľa § 433 ods. 1 Občianskeho zákonníka povahu cennosti (§ 434 ...
Majetková ujma spočívajúca v znížení obvyklej ceny vozidla

Majetková ujma spočívajúca v znížení obvyklej ceny vozidla

Ak boli poškodenému nahradené náklady na opravu vozidla po nehode, avšak po vykonanej oprave sa hodnota vozidla nedostala na úroveň pôvodnej obvyklej ceny, je tu stále majetková ujma ...
Nezastupiteľnosť a nezameniteľnosť mediátora v mediačnom konaní

Nezastupiteľnosť a nezameniteľnosť mediátora v mediačnom konaní

Z formálneho hľadiska nemožno mediačné konanie „prenechať“ inému mediátorovi.

Zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia

Zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 437/2004 Z.z. sa neobmedzuje len na prípady vysokej úrovne predchádzajúceho uplatnenia poškodeného v ...
Aktívna vecná legitimácia správcu majetku obce, náhrada škody na obecnom majetku

Aktívna vecná legitimácia správcu majetku obce, náhrada škody na obecnom majetku

Keďže správca majetku obce koná v mene obce pred súdmi, ako i pred inými orgánmi v tých veciach, ktoré sa týkajú majetku obce v jeho správe, na takéto konanie nie je potrebné osobitné ...
PoUtStŠtPiSoNe
: