Nájdených výsledkov: 93
Vplyv mediácie na plynutie lehoty na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Vplyv mediácie na plynutie lehoty na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Cieľom príspevku je poukázať na často vyskytujúci sa chybný výklad ustanovení Zákona o mediácii v súvislosti s plynutím lehoty na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

11/2019 Z. z.

Dôvodová správa   Všeobecná časť     Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá návrh zákona o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia. Týmto ...
OSN prijala nový dohovor týkajúci sa medzinárodných obchodných mediácií

OSN prijala nový dohovor týkajúci sa medzinárodných obchodných mediácií

Doterajším nedostatkom mediácie v rámci medzinárodných obchodných sporov bola nevymožiteľnosť týchto dohôd.
Základy rozhodcovského konania: teoretické koncepcie arbitráže a jej pojmová definícia

Základy rozhodcovského konania: teoretické koncepcie arbitráže a jej pojmová definícia

Napriek tomu, že zákon o rozhodcovskom konaní ponúka veľmi efektívnu možnosť riešenia právnych sporov, potenciál rozhodcovského konania resp. arbitráže nemožno považovať za naplnený.
Justičná revue 8-9/2018

Justičná revue 8-9/2018

Časopis pre právnu prax.
Mediácia v zdravotníctve

Mediácia v zdravotníctve

Nedostatočná komunikácia, rozdielne zdieľanie kultúrnych či náboženských hodnôt vyústili v zdravotníctve do širokého spektra konfliktov.
Nezastupiteľnosť a nezameniteľnosť mediátora v mediačnom konaní

Nezastupiteľnosť a nezameniteľnosť mediátora v mediačnom konaní

Z formálneho hľadiska nemožno mediačné konanie „prenechať“ inému mediátorovi.
PoUtStŠtPiSoNe
: