Streda, 19. jún 2024 | meniny má Alfréd , zajtra Valéria
Predplatné
Streda, 19. jún 2024 | meniny má Alfréd , zajtra Valéria

Výsledky vyhľadávania

Nájdených výsledkov: 1496
JUDIKATÚRA: Absolútne neplatná kúpna zmluva a vznik synalagmatického záväzku

JUDIKATÚRA: Absolútne neplatná kúpna zmluva a vznik synalagmatického záväzku

V dôsledku vzájomného plnenia medzi zmluvnými stranami na základe absolútne neplatnej kúpnej zmluvy, vzniká zo zákona synalagmatický záväzok (§ 457 Občianskeho zákonníka).
JUDIKATÚRA: Väzba – odôvodnenie (ne)schválenia návštev

JUDIKATÚRA: Väzba – odôvodnenie (ne)schválenia návštev

Odôvodnenie odpovede na žiadosť nemusí mať charakter a náležitosti súdneho odôvodnenia.

JUDIKATÚRA: Väzba – odôvodnenie (ne)schválenia návštev

Odôvodnenie odpovede na žiadosť nemusí mať charakter a náležitosti súdneho odôvodnenia.

JUDIKATÚRA: Solidárna zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením GDPR

Europol a členský štát, v ktorom vznikla škoda v dôsledku nezákonného spracúvania údajov v rámci spolupráce medzi nimi, sú za túto škodu solidárne zodpovední.
JUDIKATÚRA: Ručenie ako dvojstranný inštitút práva

JUDIKATÚRA: Ručenie ako dvojstranný inštitút práva

Z dôvodu právnej istoty je potrebné pri vzniku ručenia vychádzať z prezumovanej akceptácie veriteľa s ručením, čím nemožno zakladať tento právny inštitút výlučne na základe ...
JUDIKATÚRA: Skončenie nájmu nebytového priestoru uzavretého na určitú dobu

JUDIKATÚRA: Skončenie nájmu nebytového priestoru uzavretého na určitú dobu

Nájomnú zmluvu uzatvorenú na určitú dobu, predmetom ktorej sú nebytové priestory, nie je možné konkludentne predĺžiť podľa § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
JUDIKATÚRA: Vzťah oprávnenej osoby k partnerovi verejného sektora

JUDIKATÚRA: Vzťah oprávnenej osoby k partnerovi verejného sektora

Za vzťah oprávnenej osoby k partnerovi verejného sektora je možné považovať aj vzťah oprávnenej osoby a konečného užívateľa výhod, a to za predpokladu, že jeho kvalita a intenzita ...
JUDIKATÚRA: Ochrana slabšej strany a vykonanie dôkazu ex offo

JUDIKATÚRA: Ochrana slabšej strany a vykonanie dôkazu ex offo

Pri rozhodovaní sporu, ktorého účastníkom je spotrebiteľ, súd musí starostlivo vyhodnotiť potrebu vykonania dôkazov ex offo, aby nebolo porušené právo na spravodlivý proces.
Vrátenie daru

Vrátenie daru

Môže darca žiadať o vrátenie daru? Aké podmienky musia byt splnené na vrátenie daru?
JUDIKATÚRA: Vecné odôvodnenie odporu odkazom na prílohu

JUDIKATÚRA: Vecné odôvodnenie odporu odkazom na prílohu

Zákonné požiadavky na vecné odôvodnenie odporu podaného elektronickými prostriedkami sú splnené, ak príslušná časť formulára odkazuje na jeho prílohu obsahujúcu listinnú podobu ...
JUDIKATÚRA: Zmena zmluvy, pre ktorú zákon vyžaduje písomnú formu

JUDIKATÚRA: Zmena zmluvy, pre ktorú zákon vyžaduje písomnú formu

Právnu úpravu obsiahnutú v § 272 ods. 2 OBZ nie je možné použiť na zmluvu, ktorej písomnú formu predpisuje zákon. Aj v obchodných záväzkových vzťahoch je v prípade zákonom stanovenej ...
JUDIKATÚRA: Kvalifikačný znak závažnejšieho spôsobu konania pri trestnom čine prevádzačstva

JUDIKATÚRA: Kvalifikačný znak závažnejšieho spôsobu konania pri trestnom čine prevádzačstva

Výklad, v zmysle ktorého trestný čin prevádzačstva je spáchaný závažnejším spôsobom konania, ak je spáchaný na viacerých osobách, je ústavne konformný. Takýto výklad má základ v ...
PoUtStŠtPiSoNe
: