Nájdených výsledkov: 1290
JUDIKATÚRA: Intenzita ovplyvňovania voliča počas volieb

JUDIKATÚRA: Intenzita ovplyvňovania voliča počas volieb

Najvyšší súd SR sa vyjadril k otázke intenzity ovplyvňovania voličov počas volieb, ktorá je spôsobila privodiť zrušenie výsledku volieb.
JUDIKATÚRA: Kandidatúra odsúdenej osoby je dôvodom na nezákonnosť volieb

JUDIKATÚRA: Kandidatúra odsúdenej osoby je dôvodom na nezákonnosť volieb

Najvyšší súd SR sa v rámci rozhodovania o zákonnosti volieb venoval otázke vplyvu právoplatného odsúdenia a zahladenia trestu na zákonnosť volieb.
JUDIKATÚRA: Volebné vady pri hlasovaní do prenosnej urny

JUDIKATÚRA: Volebné vady pri hlasovaní do prenosnej urny

Najvyšší súd SR vo svojom rozhodnutí definoval, aké konanie pri hlasovaná do prenosnej urny je možné považovať za porušenie volebného zákona.
JUDIKATÚRA: Právna istota a odklon od rozhodnutí súdov nižších stupňov

JUDIKATÚRA: Právna istota a odklon od rozhodnutí súdov nižších stupňov

Najvyšší súd SR podal vo svojom rozhodnutí podrobný výklad pojmu "právna istota" a k povinnosti súdu odôvodniť odklon od rozhodnutí súdov nižších stupňov.
JUDIKATÚRA: Zastupovanie v sporoch medzi podnikateľmi

JUDIKATÚRA: Zastupovanie v sporoch medzi podnikateľmi

Najvyšší súd SR sa zaoberal otázkou, aké právne účinky vyvolávajú úkony vykonané zástupcom, o ktorom bolo neskôr rozhodnuté ako o neprípustnom zástupcovi v sporoch medzi ...

Dôvodová správa k zákonu č. 338/2022 Z. z.

A.Všeobecná časť Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný ...
JUDIKATÚRA: Rozhodnutie o neodkladnom opatrení ako rozhodnutie vo veci samej

JUDIKATÚRA: Rozhodnutie o neodkladnom opatrení ako rozhodnutie vo veci samej

Môže byť rozhodnutie o neodkladnom opatrení rozhodnutím vo veci samej, ktoré je preskúmateľné v dovolacom konaní? Najvyšší súd sa vyjadril k povahe rozhodnutia o neodkladnom opatrení ...
PoUtStŠtPiSoNe
: