Nájdených výsledkov: 975

Preposielanie vyjadrenia k dovolaniu dovolateľovi

Právam sporovej strany na kontradiktórne konanie a rovnosť v konaní koreluje povinnosť súdu zabezpečiť ich uplatnenie okrem iného aj preposlaním vyjadrenia k dovolaniu dovolateľovi bez ...

Súdny prieskum zákonnosti správneho aktu v konaní o náhradu škody

Z dôvodu oddelenosti súdnej a výkonnej moci vyjadrenej v rozdielnych právomociach orgánov oboch sústav verejnej moci nie je okresný súd rozhodujúci o náhrade škody oprávnený ani ako ...

Správca bytového domu a jeho postavenie v civilnom sporovom konaní

Účelom a zmyslom zastúpenia vlastníkov bytov správcom v súdnych konaniach (v minulosti, aj v súčasnosti) je efektívnosť, rýchlosť a hospodárnosť konania. Podanie žaloby v mene ...

Postup súdu a výrok rozhodnutia v prípade aplikácie § 257 CSP

Súd v prípade použitia ustanovenia § 257 je povinný „vytvoriť procesný priestor“ umožňujúci stranám sporu vyjadriť svoje stanovisko k prípadnému použitiu tohto ustanovenia [pozri k ...

Prihlásenie pohľadávky do reštrukturalizačného konania zahraničným veriteľom; odlišný vzhľad elektronického formulára

Zahraniční veritelia si môžu svoje pohľadávky prihlasovať do reštrukturalizačného konania nielen podľa čl. 55 nariadenia o insolvenčnom konaní, ale aj podľa práva štátu, v ktorom sa ...
Zo súdnej praxe 1/2020

Zo súdnej praxe 1/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.
Zo súdnej praxe 2/2020

Zo súdnej praxe 2/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.
PoUtStŠtPiSoNe
: