Nájdených výsledkov: 1290
JUDIKATÚRA: Výklad zásady zákonnosti v daňovom konaní

JUDIKATÚRA: Výklad zásady zákonnosti v daňovom konaní

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky opätovnej poukázal na výklad zásady zákonnosti v daňovom konaní.
JUDIKATÚRA: Odôvodnenie súdneho rozhodnutia o invalidite

JUDIKATÚRA: Odôvodnenie súdneho rozhodnutia o invalidite

Najvyšší správny súd sa vo svojej rozhodovacej činnosti venoval otázke posudzovania odborných otázok súdu pri hodnotení miery invalidity.
JUDIKATÚRA: Verejný prenos a šírenie hudobného diela ako hudobnej kulisy v dopravnom prostriedku na prepravu cestujúcich

JUDIKATÚRA: Verejný prenos a šírenie hudobného diela ako hudobnej kulisy v dopravnom prostriedku na prepravu cestujúcich

Je šírenie hudobného diela v prostriedkoch verejnej dopravy považované za verejný prenos v zmysle práva únie? Súdny dvor dal odpoveď na túto otázku.
Zo súdnej praxe 2/2023

Zo súdnej praxe 2/2023

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.
JUDIKATÚRA: Relatívna neplatnosť zmluvy o prevode obchodného podielu podpísanej jedným z manželov

JUDIKATÚRA: Relatívna neplatnosť zmluvy o prevode obchodného podielu podpísanej jedným z manželov

Môže jeden z manželov napadnúť relatívnu neplatnosť zmluvy o prevode obchodného podielu, ktorá bola podpísaná jedným z manželov a nespadá pod bežné veci? Najvyšší súd SR dal ...
JUDIKATÚRA: Európsky zatykač a zjavné ohrozenie zdravia vyžiadanej osoby

JUDIKATÚRA: Európsky zatykač a zjavné ohrozenie zdravia vyžiadanej osoby

Súdny dvor vo svojom rozhodnuti riešil otázku vykonania európskeho zatykača v prípade ťažko chorej osoby.
JUDIKATÚRA: Disciplinárne konanie po zániku notárskeho úradu

JUDIKATÚRA: Disciplinárne konanie po zániku notárskeho úradu

Najvyšší správny súd sa vyjadril k otázke možnosti pokračovania v disciplinárnom konaní voči notárovi aj po zániku notárskeho úradu.
PoUtStŠtPiSoNe
: