Nájdených výsledkov: 360
Z PERA EXEKÚTORA: Systém vymáhania v kocke (2020)

Z PERA EXEKÚTORA: Systém vymáhania v kocke (2020)

Exekúcia ako inštitút právneho poriadku zaručuje naplnenie právnej ochrany a vymožiteľnosti práva.

Nárok na paušálnu náhradu trov zastavenej starej exekúcie

Nárok na paušálnu náhradu trov zastavenej starej exekúcie vzniká súdnemu exekútorovi ex lege, a to čo sa týka základu aj výšky. Procesný postup exekútora určuje priamo lex specialis. ...
Upovedomenia o zastavení starých exekúcií v časti paušálnych trov sú ústavne udržateľné

Upovedomenia o zastavení starých exekúcií v časti paušálnych trov sú ústavne udržateľné

Ústavný súd, vychádzajúc zo znenia právnej úpravy zákona č. 233/2019 Z. z., konštatoval, že nárok na paušálnu náhradu vzniká ex lege, a to čo sa týka základu aj výšky.

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže samo osebe spôsobiť zásah do ústavných práv, ...
Pripravuje sa novela zákona o ukončení niektorých exekučných konaní

Pripravuje sa novela zákona o ukončení niektorých exekučných konaní

počas účinnosti zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zaznamenaných niekoľko výkladových nezrovnalostí ...

Povaha sťažnosti proti rozhodnutiu vyššieho súdneho úradníka podľa CSP

Pojem opravný prostriedok podľa čl. 142 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“) treba vykladať extenzívne ako účinný prostriedok nápravy podľa čl. 13 Dohovoru o ...

92/2020 Z. z.

Dôvodová správa a spoločná správa výborov NR SR   Všeobecná časť   Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ...
PoUtStŠtPiSoNe
: