Nájdených výsledkov: 297

344/2017 Z. z.

Dôvodová správa k novele zákona o dani z príjmov.
Kto procesne zavinil zastavenie sporového konania z dôvodu oddlženia fyzickej osoby?

Kto procesne zavinil zastavenie sporového konania z dôvodu oddlženia fyzickej osoby?

Ak strana procesne zavinila zastavenie konania, súd prizná náhradu trov konania protistrane.
CEPEJ: Potreba jednotnosti judikatúry nesmie odrádzať sudcov od toho, aby prispievali k jej tvorbe

CEPEJ: Potreba jednotnosti judikatúry nesmie odrádzať sudcov od toho, aby prispievali k jej tvorbe

Audit prebiehal takmer celý uplynulý rok za účasti odborníkov zo CEPEJ...

Nemožnosť samostatného zaťaženia spoluvlastníckeho podielu spojeného s vlastníctvom bytu exekučným záložným právom

Pri tzv. akcesorickom spoluvlastníctve ide o inštitút, kde s vlastníckym právom k jednej veci (bytu alebo nebytového priestoru) je neoddeliteľne funkčne spojené spoluvlastníctvo k ďalšej ...
Agenda Ministerstva spravodlivosti SR na rok 2018

Agenda Ministerstva spravodlivosti SR na rok 2018

Do popredia záujmu spoločnosti a tým pádom aj do obsahu politického súboja sa dostávajú témy, na ktoré už podľa ministerstva pravo-ľavé delenie politického spektra nestačí, resp. ich ...

Poznanie obsahu vôle

Vôľa je základnou pojmovou kategóriou právneho systému. Právo stanovením normatívov (príkazov, zákazov, dovolení) pôsobí na jej utváranie. Do procesu jej tvorby vstupujú aj mimoprávne ...
Uplatnenie práva na nepríslušnom rozhodcovskom súde a premlčanie práva

Uplatnenie práva na nepríslušnom rozhodcovskom súde a premlčanie práva

Ak veriteľ uplatnil svoje právo na rozhodcovskom súde, ktorého rozhodca nemal právomoc vydať rozhodcovský rozsudok, nejde o uplatnenie práva u príslušného orgánu v zmysle § 112 ...
PoUtStŠtPiSoNe
: