Nájdených výsledkov: 289

Odôvodnenie rozhodnutia odvolacieho súdu o neodkladnom opatrení

Procesný postup súdu prvej inštancie, ktorý o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia rozhodne bez výsluchu a vyjadrenia strán a bez nariadenia pojednávania, kladie zvýšené nároky na ...

Doručovanie upovedomenia o začatí exekúcie prostredníctvom zamestnávateľa

Postup exekútora, ktorý v okolnostiach posudzovanej veci poveril vykonaním úkonu doručením upovedomenia o začatí exekúcie inú osobu, konkrétne zamestnávateľa povinného (sťažovateľa), ...
SKE: Pre niektorých ľudí sa z exekúcií stal nebezpečný systém

SKE: Pre niektorých ľudí sa z exekúcií stal nebezpečný systém

Pre takmer polovicu ľudí, postihnutých exekúciou, nejde o jednorazovú, možno náhodnú udalosť, ale v mnohých prípadoch sa z toho stal nebezpečný systém

Neodkladné opatrenie, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej a prípustnosť dovolania

Vylúčením prípustnosti dovolania proti takému uzneseniu odvolacieho súdu o nariadení neodkladného opatrenia, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, právna úprava obsiahnutá v § 420 CSP ...
SKE: Mnohé inštitúcie, vrátane štátnych, sa nezapájajú do nového systému prideľovania exekúcií

SKE: Mnohé inštitúcie, vrátane štátnych, sa nezapájajú do nového systému prideľovania exekúcií

Na tieto problémy už komora pred niekoľkými dňami upozornila listom aj ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú.
SKE: Plošná exekučná amnestia vyšle negatívny signál do spoločnosti

SKE: Plošná exekučná amnestia vyšle negatívny signál do spoločnosti

Exekúcii dnes na Slovensku čelí 968 986 fyzických osôb.

Exekúciám na Slovensku čelí takmer milión ľudí, rekordérom je človek so 144 exekúciami

Exekúcii dnes na Slovensku čelí 968 986 fyzických osôb, pričom viac ako polovica tohto počtu, 517 908 osôb, rieši jedno exekučné konanie.
PoUtStŠtPiSoNe
: