Nájdených výsledkov: 299
Nariadenie neodkladného opatrenia zložiť preddavok na trovy konania

Nariadenie neodkladného opatrenia zložiť preddavok na trovy konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. Takisto je spôsobilé byť stabilnou súčasťou ...

Exekútori vlani zaznamenali 409 786 nových exekúcií, menej ako v roku 2016

Čoraz viac veriteľov rezignuje na možnosť vymáhať svoje pohľadávky prostredníctvom exekúcií.

344/2017 Z. z.

Dôvodová správa k novele zákona o dani z príjmov.
Kto procesne zavinil zastavenie sporového konania z dôvodu oddlženia fyzickej osoby?

Kto procesne zavinil zastavenie sporového konania z dôvodu oddlženia fyzickej osoby?

Ak strana procesne zavinila zastavenie konania, súd prizná náhradu trov konania protistrane.
CEPEJ: Potreba jednotnosti judikatúry nesmie odrádzať sudcov od toho, aby prispievali k jej tvorbe

CEPEJ: Potreba jednotnosti judikatúry nesmie odrádzať sudcov od toho, aby prispievali k jej tvorbe

Audit prebiehal takmer celý uplynulý rok za účasti odborníkov zo CEPEJ...

Nemožnosť samostatného zaťaženia spoluvlastníckeho podielu spojeného s vlastníctvom bytu exekučným záložným právom

Pri tzv. akcesorickom spoluvlastníctve ide o inštitút, kde s vlastníckym právom k jednej veci (bytu alebo nebytového priestoru) je neoddeliteľne funkčne spojené spoluvlastníctvo k ďalšej ...
Agenda Ministerstva spravodlivosti SR na rok 2018

Agenda Ministerstva spravodlivosti SR na rok 2018

Do popredia záujmu spoločnosti a tým pádom aj do obsahu politického súboja sa dostávajú témy, na ktoré už podľa ministerstva pravo-ľavé delenie politického spektra nestačí, resp. ich ...
PoUtStŠtPiSoNe
: