Streda, 19. jún 2024 | meniny má Alfréd , zajtra Valéria
Predplatné
Streda, 19. jún 2024 | meniny má Alfréd , zajtra Valéria

Výsledky vyhľadávania

Nájdených výsledkov: 383
JUDIKATÚRA: Zabezpečenie hnuteľných vecí v exekučnom konaní

JUDIKATÚRA: Zabezpečenie hnuteľných vecí v exekučnom konaní

Nemožno pripustiť taký výklad, ktorý by de facto zmaril možnosť zabezpečenia jedinej hnuteľnej veci vo vlastníctve povinného, nachádzajúcej sa na území Slovenskej republiky, a to len ...
JUDIKATÚRA: Neprijateľná zmluvná podmienka a čiastočne zastavenie exekučného konania

JUDIKATÚRA: Neprijateľná zmluvná podmienka a čiastočne zastavenie exekučného konania

V prípade, ak vo veci konajúci súd identifikuje ako dôvod na zastavenie exekúcie neprijateľnú zmluvnú podmienku, ktorá je kvantifikovateľná a oddeliteľná od hlavného nároku, je povinný ...
JUDIKATÚRA: Zastavenie tzv. starej exekúcie

JUDIKATÚRA: Zastavenie tzv. starej exekúcie

Na skončenie exekúcie podľa Exekučného poriadku sa vyžaduje uznesenie súdu o jej zastavení. Exekúcia sa teda nezastavuje priamo vznikom dôvodu na zastavenie, teda zo zákona, ako to je ...
JUDIKATÚRA: Započítanie nejudikovanej pohľadávky pred začatím exekúcie

JUDIKATÚRA: Započítanie nejudikovanej pohľadávky pred začatím exekúcie

Exekučný súd nemôže prehliadať započítanie, ktoré povinný realizuje ešte pred začatím exekučného konania, keď mu to zákon výslovne nezakazuje.

Dôvodová správa k zákonu č. 48/2023 Z. z.

A.Všeobecná časť Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej ...

Dôvodová správa k zákonu č. 497/2022 Z. z.

A.Všeobecná časť Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva”) predkladá návrh zákona o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a ...

Dôvodová správa k zákonu č. 111/2022 Z. z.

A.Všeobecná časť Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých ...

Ochrana osobnosti a diskusia o veciach verejného záujmu

Ak sa žaloba o ochranu osobnosti týka tvrdenia, ktoré sa týka verejného záujmu a je súčasťou demokratickej diskusie, tak je potrebné v konaní predovšetkým skúmať, či by vyhovenie ...

Zmena exekútora a účastníctvo v exekučnom konaní

Ak súd rozhoduje o zmene exekútora, súdny exekútor nie je účastníkom konania s poukazom na § 37 ods. 1 Exekučného poriadku (v znení do 31. 03. 2017).

Dôvodová správa k zákonu č. 310/2021 Z. z.

Dôvodová správa     A. Všeobecná časť   Zákonom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných ...
Ako ďalej s vymožiteľnosťou práva?

Ako ďalej s vymožiteľnosťou práva?

Vymožiteľnosť práva je slovné spojenie, ktoré sa v slovníku politikov objavuje dlhodobo a pravidelne.

Rezort spravodlivosti chce pri exekúciách zohľadňovať výšku mzdy

Účinnosť navrhovanej právnej úpravy sa navrhuje k 1. septembru 2021, aby aj vzhľadom k dôsledkom dopadov pandémie ochorenia COVID-19 bola aplikovaná čo najskôr.
PoUtStŠtPiSoNe
: