Pondelok, 20. máj 2024 | meniny má Bernard , zajtra Zina
Predplatné
Pondelok, 20. máj 2024 | meniny má Bernard , zajtra Zina

Výsledky vyhľadávania

Nájdených výsledkov: 243
Ako sa brániť proti rozhodcovskému rozsudku

Ako sa brániť proti rozhodcovskému rozsudku

Tejto problematike sa budeme venovať výlučne z pohľadu ochrany spotrebiteľa, ako sa možno brániť proti rozhodcovskému rozsudku, ktorým boli porušené jeho práva v rámci tuzemského ...
Od 8. mája 2013 sa znížili zákonné sadzby úrokov z omeškania

Od 8. mája 2013 sa znížili zákonné sadzby úrokov z omeškania

Od 11. júla 2012 bola stanovená výška základnej úrokovej sadzby na úrovni 0,75 %. Od 8. mája 2013 dochádza k jej zníženiu na úroveň 0,5 %. Táto sadzba má okrem iného relevanciu na ...
Posledné novely Obchodného zákonníka

Posledné novely Obchodného zákonníka

Obchodný zákonník prešiel v poslednom období viacerými významnými novelami.

526/2002

Dôvodová správa k novele Občianskeho zákonníka č. 526/2002

Zánik právnickej osoby v pozícii dlžníka a trvanie ručiteľského záväzku

Ak ručí niekto za záväzky právnickej osoby ako dlžníka, záväzok ručiteľov nezaniká zánikom tejto osoby, a to ani vtedy, keď jej záväzky neprechádzajú na právneho nástupcu. Platí ...

Dojednanie úrokov pri peňažnej pôžičke v súlade s dobrými mravmi

Pri dojednávaní úrokov pri peňažnej pôžičke koná v súlade s dobrými mravmi len ten veriteľ, ktorý požaduje primeraný úrok bez ohľadu na to, že dlžník uzatvára zmluvu o pôžičke ...

Dojednanie úrokov pri peňažnej pôžičke v súlade s dobrými mravmi

Pri dojednávaní úrokov pri peňažnej pôžičke koná v súlade s dobrými mravmi len ten veriteľ, ktorý požaduje primeraný úrok bez ohľadu na to, že dlžník uzatvára zmluvu o pôžičke ...

Nemožnosť moderácie dojednaného úroku z omeškania podľa § 301 OBZ

Zmluvne dohodnutý úrok z omeškania, ktorý predpokladá ust. § 369 ods. 1 Obch. zák., nie je zmluvnou pokutou, a preto nespadá pod moderačné právo súdu upravené ust. § 301 Obch. zák.
Neplatiči výživného budú platiť aj úroky z omeškania

Neplatiči výživného budú platiť aj úroky z omeškania

Úroky z omeškania zo spätne priznaného výživného by bolo možné požadovať, len ak je povinný v omeškaní s plnením výživného spätne priznaného rozhodnutím súdu.

Podstatné obsahové náležitosti sprostredkovateľskej zmluvy

Sprostredkovateľská zmluva je zmluva, ktorou sa jedna strana (sprostredkovateľ) zaväzuje vyvíjať činnosť, ktorá vedie k tomu, aby druhá strana (záujemca) mala príležitosť uzavrieť ...

Povinnosť exekučného súdu vykonať dôkazy aj bez návrhu účastníkov

Aj keď exekučný súd nemá povinnosť vykonať dôkazy, ktoré účastníci nenavrhnú, resp. nepredložia, v rámci konania o námietke proti exekúcii, v zmysle ustanovení § 57 Exekučného ...

Uznanie dlhu zo zmluvy o pôžičke v notárskej zápisnici s účinkami exekučného titulu

Uznanie dlhu podľa § 558 Občianskeho zákonníka v notárskej zápisnici s účinkami exekučného titulu obsahujúcej vyhlásenie o právnom záväzku a súhlase s vykonateľnosťou notárskej ...
PoUtStŠtPiSoNe
: