Štvrtok, 18. apríl 2024 | meniny má Valér , zajtra Jela
Európsky deň za práva pacientov
Predplatné
Štvrtok, 18. apríl 2024 | meniny má Valér , zajtra Jela
Európsky deň za práva pacientov

Výsledky vyhľadávania

Nájdených výsledkov: 242

Konanie o tzv. poddlžníckej žalobe, zmena účastníkov

Konanie o tzv. poddlžníckej žalobe je klasickým sporovým konaním vedeným podľa tretej časti Občianskeho súdneho poriadku, z ktorého však pre účastníkov konania vyplývajú určité ...
Od 16. 3. 2016 sa zmenila zákonná výška úrokov z omeškania

Od 16. 3. 2016 sa zmenila zákonná výška úrokov z omeškania

Výška úrokov z omeškania v občianskoprávnych vzťahoch (teda nepodnikateľských vzťahoch) je o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky ...
Zmeny z minulého roka, ktoré majú vplyv na aktuálne daňové priznanie

Zmeny z minulého roka, ktoré majú vplyv na aktuálne daňové priznanie

Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1.1.2015 priniesla viacero významných zmien, ktoré je potrebné zohľadniť v praxi po prvýkrát až tento rok pri príprave daňového priznania k ...
Prevod know-how umožňujúceho prevádzkovanie erotickej stránky a zneužitie práva

Prevod know-how umožňujúceho prevádzkovanie erotickej stránky a zneužitie práva

Táto stránka poskytuje interaktívne audiovizuálne služby erotickej povahy, a to umožnením spojenia v reálnom čase fyzických osôb nachádzajúcich sa na celom svete.
Priznanie úrokov z úveru len do zosplatnenia istiny

Priznanie úrokov z úveru len do zosplatnenia istiny

Splácanie úveru v splátkach na strane veriteľa vyvoláva stav absencie požičanej sumy istiny, ktorá sa iba postupne (v splátkach) vracia a spláca a za tento stav nedostatku a úverovania ...

530/2003 Z. z.

Dôvodová správa   A. Všeobecná časť   Návrh zákona o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o obchodnom registri“) je predkladaný ...

Vymedzenie príslušenstva v exekučnom titule (notárskej zápisnici)

Ak má byť exekučný titul v celom rozsahu vykonateľný, musí v ňom byť dostatočne určitým spôsobom vymedzená nie len istina, ale tiež výška úroku alebo úroku z omeškania. Výška ...
Je súd povinný vyrubovať súdne poplatky z vyčísleného príslušenstva?

Je súd povinný vyrubovať súdne poplatky z vyčísleného príslušenstva?

Ustanovenie § 7 ods. 2 Zákona o súdnych poplatkoch ustanovuje, že cena príslušenstva sa zahrnie do základu poplatku len vtedy, ak je príslušenstvo samostatným predmetom poplatkového úkonu.

Zánik práva na náhradu za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia smrťou oprávneného

Ak dochádza v exekučnom konaní k právnemu nástupníctvu v dôsledku smrti oprávneného, vstupujú do tohto konania právni nástupcovia oprávneného, ktorých musí súdny exekútor a následne ...

Zánik práva na náhradu za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia smrťou oprávneného

Ak dochádza v exekučnom konaní k právnemu nástupníctvu v dôsledku smrti oprávneného, vstupujú do tohto konania právni nástupcovia oprávneného, ktorých musí súdny exekútor a následne ...

374/2014 Z. z.

DÔVODOVÁ SPRÁVA   Všeobecná časť     Návrh zákona vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012 – 2016, podľa ktorého sa vláda SR zaviazala ...

333/2014 Z. z.

Dôvodová správa   Všeobecná časť    Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších ...
PoUtStŠtPiSoNe
: