Štvrtok, 18. apríl 2024 | meniny má Valér , zajtra Jela
Európsky deň za práva pacientov
Predplatné
Štvrtok, 18. apríl 2024 | meniny má Valér , zajtra Jela
Európsky deň za práva pacientov

Výsledky vyhľadávania

Nájdených výsledkov: 242

Okruh osôb, proti ktorým má Slovenská kancelária poisťovateľov tzv. postihové právo

Ustanovenie § 24 ods. 7 veta prvá v spojení s § 24 ods. 2 písm. b/ zákona č. 381/2001 Z.z. je potrebné vykladať tak, že kancelária má právo postihu proti každému, kto za škodu ...
Zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú jednotlivcom z dôvodu porušenia práva Únie

Zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú jednotlivcom z dôvodu porušenia práva Únie

1. Zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú jednotlivcom z dôvodu porušenia práva Únie rozhodnutím vnútroštátneho súdu môže vzniknúť iba vtedy, ak toto rozhodnutie vydáva ...

Neúčinnosť právneho úkonu a pasívna legitimácia v exekučnom konaní

Ak bolo právoplatným súdnym rozhodnutím určené, že právny úkon medzi dlžníkom a sťažovateľkou je právne neúčinný (tzv. relatívna neúčinnosť právneho úkonu), a teda v pomere ...

Neúčinnosť právneho úkonu a pasívna legitimácia v exekučnom konaní

Ak bolo právoplatným súdnym rozhodnutím určené, že právny úkon medzi dlžníkom a sťažovateľkou je právne neúčinný (tzv. relatívna neúčinnosť právneho úkonu), a teda v pomere ...
Spotrebiteľská zmluva o úvere

Spotrebiteľská zmluva o úvere

Zmluva o úvere nemusí byť nevyhnutne vyhotovená ako jediný dokument, ale všetky povinné náležitosti musia byť vyhotovené písomne alebo na inom trvalom nosiči. Nie je nevyhnutné, aby ...
Moderačné právo súdu podľa § 545a Občianskeho zákonníka

Moderačné právo súdu podľa § 545a Občianskeho zákonníka

Moderačné právo súdu podľa § 545a Občianskeho zákonníka je vo vzťahu k výške zmluvnej pokuty vyjadrením preferencie zachovania platnosti právneho úkonu, ak má byť táto spochybnená ...
KONFERENCIA: “Nekalé praktiky pri kontrahovaní a informačné povinnosti vo finančných službách. Odplata za poskytnutie úveru spotrebiteľovi”

KONFERENCIA: “Nekalé praktiky pri kontrahovaní a informačné povinnosti vo finančných službách. Odplata za poskytnutie úveru spotrebiteľovi”

Pozývame Vás na 3. ročník odbornej konferencie “Nekalé praktiky pri kontrahovaní a informačné povinnosti vo finančných službách. Odplata za poskytnutie úveru spotrebiteľovi”, ktorá ...

Žaloba: Sudcovia chcú úroky z omeškania za platy znížené v roku 2011

Okrem antidiskriminačných žalôb vedie štát so slovenskými sudcami aj sériu ďalších súdnych sporov.
K zákonu o upomínacom konaní bolo vznesených 181 pripomienok

K zákonu o upomínacom konaní bolo vznesených 181 pripomienok

Ako ďalej s úrokmi z omeškania od podania návrhu do zaplatenia?
Predžalobnú výzvu ako úkon právnej služby od 1. júla súdy neuznajú

Predžalobnú výzvu ako úkon právnej služby od 1. júla súdy neuznajú

Súdna prax nebola jednotná v závere, či v rámci náhrady trov konania spočívajúcich v trovách právneho zastúpenia môže byť zahrnutý aj úkon právnej služby - predžalobná výzva.

Zmena žaloby

Dokiaľ súd nerozhodne o uplatnenej zmene žaloby, nemôže pokračovať v konaní o pôvodnej žalobe.
Okresný súd Dunajská Streda napadol na Ústavnom súde § 61b ods. 3 Exekučného poriadku

Okresný súd Dunajská Streda napadol na Ústavnom súde § 61b ods. 3 Exekučného poriadku

Veriteľ, ktorému bol jeho nárok priznaný právoplatným rozhodnutím a ktorý sa tak spolieha na uvedené účinky, je normami exekučného práva zbavený možnosti reálne tieto posilnené ...
PoUtStŠtPiSoNe
: