Nájdených výsledkov: 240

Dôvodová správa k zákonu č. 496/2022 Z. z.

Všeobecná časť Vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 ...

Dôvodová správa k zákonu č. 433/2022 Z. z.

A. Všeobecná časť Predkladá sa návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ...
JUDIKATÚRA: Povinnosť poisťovateľa platiť úroky z omeškania

JUDIKATÚRA: Povinnosť poisťovateľa platiť úroky z omeškania

Najvyšší súd SR sa vo svojom rozhodnutí venoval otázke povinnosti platiť úroky z omeškania podľa zákona o PZP a Občianskeho zákonníka.
JUDIKATÚRA: Úroky z omeškania pri nadmernom odpočte DPH

JUDIKATÚRA: Úroky z omeškania pri nadmernom odpočte DPH

Najvyšší správny súd konštatuje, že vrátenie nadmerného odpočtu sa uskutoční v primeranej lehote vyplatením finančnej hotovosti, alebo porovnateľným spôsobom a prijatý spôsob ...
JUDIKATÚRA: Prihlásenie (správcom dane) nevyrúbených úrokov z omeškania v reštrukturalizačnom konaní

JUDIKATÚRA: Prihlásenie (správcom dane) nevyrúbených úrokov z omeškania v reštrukturalizačnom konaní

Veľký senát Najvyššieho súdu SR sa zaoberal otázkou vyrubenia úrokov z omeškania (správcom dane) po začatí reštrukturalizačného konania.
ASPI | Kalkulačky pre výpočet odmeny pre advokáta, úrokov z omeškania, súdnych poplatkov

ASPI | Kalkulačky pre výpočet odmeny pre advokáta, úrokov z omeškania, súdnych poplatkov

Jednoduché výpočty cez Kalkulačky ASPI - vypočítajte si odmeny pre advokáta, úroky z omeškania, súdne poplatky, sledujte lehoty.

Dôvodová správa k zákonu č. 121/2022 Z. z.

A. Všeobecná časť Vláda Slovenskej republiky predkladá Návrh zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) na ...
PoUtStŠtPiSoNe
: