TlačPoštaZväčšiZmenši

Konzulárny sobáš

28.12. 2011, 16:45 |  najpravo.sk

Podľa § 3 Zákona o rodine štátny občan Slovenskej republiky môže v cudzine uzavrieť manželstvo podľa Zákona o rodine pred orgánom Slovenskej republiky na to určeným. Toto citované upravuje možnosť, aby štátny občan Slovenskej republiky uzavrel manželstvo v cudzine podľa tohto zákona pred orgánom Slovenskej republiky na to určeným (tzv. konzulárny sobáš). Týmto orgánom sa rozumie predovšetkým slovenský zastupiteľský úrad.

Pri uzavieraní manželstva sa postupuje podľa ustanovení zákona o rodine vrátane formy uzavierania manželstva a neuplatňujú sa ustanovenia o vecnej a miestnej príslušnosti orgánu, pred ktorým snúbenci môžu urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva. Toto vyhlásenie snúbenci urobia pred vedúcim zastupiteľského úradu alebo pred iným splnomocneným pracovníkom zastupiteľského úradu.

Uzavretie manželstva na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte sa zapisuje do osobitnej matriky, ktorú vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Zápis sa vykoná na základe oznámenia. K oznámeniu musia byť predložené doklady potrebné na vykonanie zápisu v osobitnej matrike. Oznámenie možno urobiť na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte, matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt, matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt, alebo na ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace.

Občan Slovenskej republiky však môže v cudzine uzavrieť manželstvo okrem zastupiteľského orgánu Slovenskej republiky aj pred orgánom cudzieho štátu, a to tak občianskou, ako aj cirkevnou formou. Forma uzavretia manželstva sa potom spravuje právom miesta, kde sa manželstvo uzaviera – zásada locus regit actum, avšak spôsobilosť osoby uzavrieť manželstvo, ako aj podmienky na jeho platnosť sa spravujú právom štátu, ktorého je táto osoba príslušníkom. Zásada locus regit actum však pri uzavieraní manželstva nie je neobmedzená a absolútna. Obmedzuje ju výhrada verejného poriadku upravená v ustanovení § 36 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, podľa ktorej právny predpis cudzieho štátu nemožno použiť, pokiaľ by sa účinky tohto použitia priečili takým zásadám spoločenského a štátneho zriadenia Slovenskej republiky a jej právneho poriadku, na ktorých treba bez výhrady trvať. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2070
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Súvisiace články

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Zastupovanie v sporoch medzi podnikateľmi

Najvyšší súd SR sa zaoberal otázkou, aké právne účinky vyvolávajú úkony vykonané zástupcom, o ktorom bolo neskôr rozhodnuté ako o ...

JUDIKATÚRA: Rozhodnutie o neodkladnom opatrení ako rozhodnutie vo veci samej

Môže byť rozhodnutie o neodkladnom opatrení rozhodnutím vo veci samej, ktoré je preskúmateľné v dovolacom konaní? Najvyšší súd sa ...

JUDIKATÚRA: Chýbajúca funkčná príslušnosť súdu

Najvyšší súd sa vo svojom rozhodnutí zaoberal otázkou nedostatku funkčnej príslušnosti na prejednanie veci.

JUDIKATÚRA: Oprávnenie starostu obce delegovať podanie súkromnoprávnej žaloby na zamestnanca

Najvyšší súd SR sa vo svojom rozhodnutí zaoberal otázkou, či môže starosta delegovať právomoc na podanie súkromnoprávnej žaloby na ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Súkromné právo 1/2023

Súkromné právo 1/2023

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2022

Súkromné právo 6/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 1/2023

Právny obzor 1/2023

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Zo súdnej praxe 1/2023

Zo súdnej praxe 1/2023

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 1/2023

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2023

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2022

Zo súdnej praxe 6/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: