Štvrtok, 30. máj 2024 | meniny má Ferdinand , zajtra Petronela/Petrana
Predplatné
Štvrtok, 30. máj 2024 | meniny má Ferdinand , zajtra Petronela/Petrana
TlačPoštaZväčšiZmenši

Zámena účastníkov súdneho konania (návrh na pripustenie)

Edmund Horváth • 2.3. 2011, 21:23

Okresný súd

Rimavská Sobota

k sp. zn. 7Cb/284/2010

Navrhovateľ: Epox, s. r. o., Hutná 12, Rimavská Sobota

Odporca: Lumen, s. r. o., Odborárska 8, Rimavská Sobota

o zaplatenie 2500 € s príslušenstvom

Vec

Návrh na pripustenie zámeny účastníkov

Dňa 14. 8. 2010 sme na Okresný súd v Rimavskej Sobote podali návrh, ktorým sa domáhame na odporcovi Lumen, s. r. o. Odborárska 8, Rimavská Sobota, IČO: 00 483 382 zaplatenia sumy 2500 € s prísl. Zároveň sme k návrhu pripojili kúpnu zmluvu uzavretú s obchodnou spoločnosťou Rimpex, a. s. Moravská 10, Rimavská Sobota, IČO: 00 282 113, ktorá si svoju povinnosť zaplatiť nám kúpnu cenu za dodanie tovaru vo výške 2500 € nesplnila a je v omeškaní.

V návrhu označený odporca Lumen, s. r. o. Odborárska 8, Rimavská Sobota je našim dlhoročným obchodným partnerom, s ktorým máme korektné vzťahy a ktorý si včas a riadne plní svoje záväzky, k jeho označeniu v návrhu za odporcu došlo len nedopatrením.

Keďže označený odporca nie je pasívne vecne legitimovaným subjektom, je nevyhnutné, aby z konania vystúpil a na jeho miesto vstúpil Rimpex, a. s. Moravská 10, Rimavská Sobota, IČO: 00 282 113. So zámenou vyjadril označený odporca Lumen, s. r. o. súhlas.

Dôkaz

List zo dňa 20. 8. 2010

Vzhľadom k vyššie uvedenému preto navrhujeme, aby súd podľa § 92 ods. 4 OSP vydal toto

uznesenie:

Súd pripúšťa, aby vo veci vedenej na Okresnom súde v Rimavskej Sobote pod sp. zn. 7Cb/284/2010 z konania vystúpil odporca Lumen, s. r. o. Odborárska 8, Rimavská Sobota a na jeho miesto vstúpil Rimpex, a. s. Moravská 10, Rimavská Sobota.

Rimavská Sobota 25. 8. 2010

 

Ing. Ján Roztržitý, štatutárny zástupca 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2397

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: