Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Výpoveď poistnej zmluvy (vzor)

12.3. 2011, 13:10 |  Admin 3

Jozef Osvietený, Hronská 25, 999 99 Horné Striežovce

 

Super poisťovňa, a. s.

Horná 25

888 88 Bratislava 1

 

V Horných Striežovciach,
dňa 12. 9. 2010

 

Vec

Výpoveď poistnej zmluvy číslo 6531676453

S Vašou spoločnosťou mám ako poistník uzatvorenú zmluvu číslo 6531676453 Havarijné poistenie EUROSUPER, predmet poistenia Škoda Fabia 1,2 EČV: PD025CV

Túto zmluvu týmto v y p o v e d á v a m .

 

 


Jozef Osvietený - podpis


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť