Piatok, 14. jún 2024 | meniny má Vasil , zajtra Vít
Predplatné
Piatok, 14. jún 2024 | meniny má Vasil , zajtra Vít
TlačPoštaZväčšiZmenši

Rozvod bezdetného manželstva (vzor návrhu)

Edmund Horváth • 12.3. 2011, 13:08

Okresnému súdu

Lučenec

Návrh

Navrhovateľky: Andrea Horváthová rod. Molnárová, nar. 1. 4. 1975 bytom Lučenec, Sobotská cesta 8/42, št. obč. SR

proti

Odporcovi: Ján Horváth, nar. 3. 8. 1974, bytom Kalonda 18, št. obč. SR

o rozvod manželstva

I.

Manželstvo s odporcom sme uzavreli dňa 1. 10. 1995 pred Matričným úradom v Lučenci. U obidvoch manželov ide o prvé manželstvo, z ktorého nepochádzajú maloleté deti. Naše posledné spoločné bydlisko bolo na adrese Lučenec, Sobotská cesta 8/42.

Dôkazy

Sobášny list
Občianske preukazy účastníkov

II.

Manželstvo s odporcom som uzatvárala po krátkej, šesťmesačnej známosti. Už krátko po uzavretí manželstva sa medzi nami začali prejavovať rozdielne názory na manželský a rodinný život ako aj na peňažné hospodárenie domácnosti, v dôsledku čoho vznikali medzi nami neustále hádky a nezhody. U odporcu sa tiež začal prejavovať sklon k zvýšenému požívaniu alkoholických nápojov. Odporca vyhľadával spoločnosť svojich kamarátov, domov sa vracal v neskorých nočných hodinách. V roku 2009 som sa dozvedela, že odporca nadviazal známosť s inou ženou, k čomu sa mi aj priznal. K odporcovi som stratila akýkoľvek citový vzťah. V júli 2010 sa odporca po vzájomnej hádke odsťahoval zo spoločnej domácnosti ku svojim rodičom do Obce Kalonda a od tohto obdobia sme spolužitie neobnovili.

Dôkaz

Výsluch účastníkov

III.

Keďže vzťahy medzi nami sú tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že naše manželstvo už nemôže plniť svoj účel a ani z mojej strany, ani zo strany odporcu už nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia, navrhujem, aby súd po vykonanom dokazovaní vydal tento:

rozsudok:

Súd manželstvo účastníkov konania navrhovateľky Andrei Horváthovej rod. Molnárovej, nar. 1. 4. 1975 a odporcu Jána Horvátha, nar. 3. 8. 1974 uzavreté dňa 1. 10. 1995 pred Matričným úradom v Lučenci zapísané v knihe manželstiev vo zväzku IV, ročník 1995, na strane 25, pod poradovým číslom 18, rozvádza.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

V Lučenci dňa 1. 10. 2010

 

podpis navrhovateľky

 

Súdny poplatok vo výške 66 € je zaplatený nalepením kolkových známok na prvopise návrhu

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 4822

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: