Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
Predplatné
Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
TlačPoštaZväčšiZmenši

Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia (vzor)

Avalon • 18.9. 2011, 23:36

Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia

obchodnej spoločnosti XYZ, spol. s r.o., so sídlom Lipová 7, 917 00 Trnava, IČO: 33 222 111, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 17539/T (ďalej len „Spoločnosť")

Ja, dolu podpísaný Ing. Róbert Podnikavý, nar. 21.12.1967, r.č. 671221/0000, trvale bytom Nárožná 18, 917 01 Trnava, ako jediný spoločník Spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti (§ 132 zák.č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka) prijal dnešného dňa nasledovné rozhodnutia:

 1. Jediný spoločník týmto konštatuje, že došlo k zmene bydliska konateľa a jediného spoločníka:
  Ing. Róbert Podnikavý, nar. 21.12.1967, r.č. 671221/0000,
  trvale bytom: z Juraja Smolu 64/37, 917 01 Trnava
  na: Nárožná 18, 917 01 Trnava.
 2. Jediný spoločník týmto rozhodol o zvýšení základného imania z 6.639,00 € na 66.388,00 € a to zvýšením vkladu jediného spoločníka o sumu 59.749,00 €.
 3. Jediný spoločník rozhodol o nasledovných zmenách zakladateľskej listiny  (spoločenskej zmluvy) Spoločnosti:
  Čl. IV. sa mení a znie:
  Zakladateľ – jediný spoločník: Ing. Róbert Podnikavý, nar. 21.12.1967, r.č. 671221/0000, trvale bytom Nárožná 18, 917 01 Trnava.

  Čl. VI. sa mení a znie:
  Základné imanie spoločnosti
  Základné imanie spoločnosti pozostáva z peňažného vkladu jediného spoločníka Róberta Podnikavého a jeho celková hodnota predstavuje čiastku 66.388,00 € (slovom šesťdesiatšesťtisíctristoosemdesiatosem EUR).

Jediný spoločník spoločnosti prehlasuje, že jeho vklad je ku dňu podpísania tohto znenia zakladateľskej listiny splatený.

V Trnave, dňa 10.06.2011

Ing. Róbert Podnikavý 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3565

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: