TlačPoštaZväčšiZmenši

Nájom - dohoda o ukončení (vzor dohody)

4.3. 2011, 20:58 |  Monika Kiklicová

DOHODA

o ukončení Nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 20.10.2009 medzi :

I.

Zmluvné strany

Prenajímateľ:

Názov:

Sídlo:

Zastúpená:

Zapísaná:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu :

a

Nájomca:

Názov:

Sídlo:

Zastúpená:

Zapísaná:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

II.

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli v zmysle Článku VII bodu 1 Nájomnej zmluvy, uzatvorenej dňa 20.10.2009, na jej ukončení dohodou ku dňu 1.5.2011.

III.

Zmluvné strany sa zaväzujú vysporiadať si vzájomné záväzky a pohľadávky, ktoré vznikli z predmetného zmluvného vzťahu, najneskôr do 15.05.2011.

IV.

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 30.04.2011.

Táto Dohoda je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis.

V Bratislave dňa 30.04.2011

nájomca                                    prenajímateľ 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1140
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Pridať článok

Najčítanejšie (Rady a vzory)

Zaujímavé odkazy

Judikatúra Súdneho dvora Európskej úniehttp://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

Vyhľadávač rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie.

Rozhodnutia českého Ústavného súduhttp://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx

Kvalitný vyhľadávač na vyhľadávanie rozhodnutí Ústavního soudu České republiky

Rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republikyhttp://www.nsoud.cz/

Modernizovaná stránka vrcholného súdneho orgánu Českej republiky s vyhľadávačom ...

Registre

Štatistický register organizáciíhttp://www.statistics.sk/pls/wregis/dotaz

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Čítali sme

Podmienky držania expanzných zbraní sa sprísniahttp://spravy.pravda.sk/domace/clanok/354161-podmienky-drzania-expanznych-zbrani-sa-sprisnia/

Podmienky držania expanzných zbraní a ich predaj cez internet sa sprísnia. Navrhuje to ...

Poslancov čaká rekodifikácia civilného práva i voľba šéfa NKÚhttp://spravy.pravda.sk/domace/clanok/354158-poslancov-caka-rekodifikacia-civilneho-prava-i-volba-sefa-nku/

Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok nahradia ...

Soud: Ochrana novinářova zdroje má své meze, nemusí být v zájmu státuhttp://zpravy.idnes.cz/odposlechy-zdroj-nejvyssi-soud-kroupa-d9c-/domaci.aspx?c=A150505_105317_domaci_wlk

Právo na ochranu novinářského zdroje lze v některých výjimečných případech prolomit, ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2015

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2015

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 3/2015

Súkromné právo 3/2015

Odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 2/2015

Súkromné právo 2/2015

Odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: