Streda, 17. júl 2024 | meniny má Bohuslav , zajtra Kamila
Predplatné
Streda, 17. júl 2024 | meniny má Bohuslav , zajtra Kamila
TlačPoštaZväčšiZmenši

Právo svedka odoprieť výpoveď

Ondrej Randiak • 4.4. 2024, 18:40

Otázka čitateľa

Obraciam sa na vás s otázkou týkajúcou sa odmietnutia vypovedania na súde. Bol som predvolaný ako svedok v trestnom konaní, ale z osobných dôvodov nechcem vypovedať. Chcel by som vedieť, aké sú právne dôsledky odmietnutia výpovede na súde a či existujú určité situácie alebo dôvody, kedy je možné odmietnuť svedeckú výpoveď.

 

Odpoveď

Každý je povinný dostaviť sa na predvolanie orgánov činných v trestnom konaní a súdu a vypovedať ako svedok o tom, čo mu je známe o trestnom čine a o páchateľovi alebo o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie. Z uvedeného vyplýva, že je vašou povinnosťou podať svedeckú výpoveď. Súčasne platí, že svedok je povinný vypovedať pravdu, nič nezamlčať.

Právo odoprieť výpoveď ako svedok má príbuzný obvineného v priamom rade, jeho súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel a druh. To znamená, že v predchádzajúcej vede uvedený príbuzenský vzťah s obvineným automaticky zakladá právo svedka odoprieť výpoveď. Ide však o právo svedka odoprieť výpoveď, avšak nie jeho povinnosť. Aj príbuzný obvineného teda môže vypovedať, pokiaľ výpoveď neodoprie.  

Podľa Trestného poriadku môže tiež svedok odoprieť vypovedať, ak by výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi, alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako vlastnú ujmu. Trestný poriadok teda príbuzným priznáva právo odoprieť výpoveď, aby svojmu blízkemu alebo sebe nespôsobili nebezpečenstvo trestného stíhania.

Rovnako, Trestný poriadok priznáva právo odoprieť výpoveď svedkovi, ktorý by výpoveďou porušil spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou. V tomto prípade ide najmä o advokátov či kňazov, ktorí sú povinní dodržiavať spovedné tajomstvo.

-----------------------

Na otázku čitateľa odpovedal

JUDr. Ing. Ondrej Randiak, advokát

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 67
PoUtStŠtPiSoNe
: