Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
Predplatné
Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
TlačPoštaZväčšiZmenši

Nezaznamenanie priebehu výsluchu zákonným spôsobom (§ 98, § 99 CSP)

najpravo.sk • 27.8. 2018, 18:51

Ak súd pri vykonávaní dôkazu nepostupoval v súlade s ustanovením § 98 ods. 1 CSP, keď namiesto vykonania záznamu z výsluchu technickým zariadením, zaznamenal výsluch v listinnej forme, ktorá nemá ani formu zápisnice v zmysle § 99 CSP, porušil tým ustanovenie § 98 ods. 1 CSP a dopustil sa vady konania v zmysle ustanovenia § 420 písm. f/ CSP.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. júna 2018, 5 Cdo 103/2018)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Bratislava II (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“ alebo „okresný súd“) rozsudkom zo dňa 27. apríla 2017 schválil právny úkon opatrovníka maloletej X - Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava, ktorým dal opatrovník maloletej v mene maloletej súhlas na trestné stíhanie otca maloletej X v trestnej veci vedenej Okresným riaditeľstvom PZ Bratislava IV, odbor kriminálnej polície, ČVS: X.

2. Na odvolanie otca maloletej X Krajský súd v Bratislave (ďalej aj „krajský súd“ alebo „odvolací súd“) rozsudkom z 24. októbra 2017 sp. zn. X potvrdil  ako vecne správny podľa § 378 ods. 1 a 2 zákona č. 160/2016 Z.z., Civilného sporového poriadku (ďalej aj „CSP“) rozsudok Okresného súdu Bratislava II zo dňa 27. apríla 2017  č. k. X. V odôvodnení rozsudku odvolací súd uviedol, že sa v plnej miere stotožňuje s odôvodnením rozsudku súdu prvej inštancie a na zdôraznenie jeho správnosti dopĺňa, že prvoradým poslaním každého súdu konajúceho vo veci starostlivosti o maloletých je ochrana práv maloletého dieťaťa, ktorú je súd povinný poskytnúť maloletému dieťaťu aj proti vôli jeho rodiča. Zdôraznil, že právom maloletého dieťaťa je, aby bol každý kto sa voči  nemu dopustil protiprávneho konania zákonným spôsobom potrestaný, a to bez ohľadu na príbuzenský pomer. Súd prvej inštancie v konaní dodržal procesný postup a nedopustil sa žiadnych odvolateľom mu vytýkaných procesných pochybení.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 5192

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: