Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
Predplatné
Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
TlačPoštaZväčšiZmenši

Právomoc súdu vo veciach nárokov zamestnanca za škodu spôsobenú pracovným úrazom

najpravo.sk • 25.5. 2016, 17:55

O nárokoch zamestnanca vyplývajúcich zo zodpovednosti zamestnávateľa za škodu spôsobenú pracovným úrazom alebo chorobou z povolania s výnimkou náhrady vecnej škody s účinnosťou od 1. januára 2004 Z.z. v zmysle zákona č. 461/2003 Z.z. rozhoduje Sociálna poisťovňa (príslušné organizačné zložky Sociálnej poisťovne); ide o konanie vo veciach dávkových.

Právomoc Sociálnej poisťovne však nie je ani po 1. januári 2004 (po účinnosti zákona č. 461/2003 Z.z.) daná vo veciach nárokov na mimoriadne zvýšenie náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia a o týchto nárokoch naďalej rozhoduje súd (§ 5 ods. 5 zákona č. 437/2004 Z.z.).

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 21. apríla 2016, sp. zn. 3 Cdo 291/2013)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Galanta rozsudkom z 24. septembra 2012 č.k. 16 C 224/2006-329 zaviazal žalovaného v lehote 3 dní zaplatiť žalobcovi 19 338,40 € a vo zvyšku žalobu zamietol. Rozhodol tiež o trovách konania medzi účastníkmi konania. V odôvodnení uviedol, že v konaní bolo preukázané, že u žalobcu bola 14. novembra 2005 zistená choroba z povolania (chronická choroba z olova a jeho zlúčenín), za ktorú zodpovedá žalovaný. Vykonaným dokazovaním dospel k záveru, že žalobca si poškodenie zdravia v súvislosti s chorobou z povolania v podstatnej miere zapríčinil svojím zavinením, a to opakovaným vedomým nerešpektovaním právnych ako aj interných predpisov žalovaného na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci bol riadne s nimi oboznámený a žalovaný ich znalosť a dodržiavanie sústavne vyžadoval a kontroloval. Žalobca porušoval predpisy najmä tým, že nepoužíval ochrannú prilbu, fajčil v objekte, kde bol zákaz fajčenia, nedodržiaval hygienické pravidlá, pred nástupom do práce požíval alkoholické nápoje. Preto zo žalobcom uplatneného nároku na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia, vrátane požadovaného 50 % mimoriadneho zvýšenia podľa § 5 ods. 5 zákona č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia (ďalej len „zákon č. 437/2004 Z.z.“), žalobcovi priznal náhradu vo výške zodpovedajúcej základnému počtu bodov (1600) vo výške 16 816 € a zvýšenie náhrady v rozsahu 15 % vo výške 2 522,40 €, ktoré zodpovedá veku, zdravotnému stavu, spoločenskému postaveniu žalobcu a vyjadruje spoluzodpovednosť žalobcu za ohrozenie zdravia vo výške 85 %. O trovách konania medzi účastníkmi rozhodol podľa § 142 ods. 2 O.s.p.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3164

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: