Streda, 17. júl 2024 | meniny má Bohuslav , zajtra Kamila
Predplatné
Streda, 17. júl 2024 | meniny má Bohuslav , zajtra Kamila
TlačPoštaZväčšiZmenši

Nedostatok odôvodnenia ako dôvod dovolania

najpravo.sk • 29.4. 2015, 16:28

Prípadný nedostatok riadneho odôvodnenia dovolaním napadnutého rozhodnutia, nedostatočne zistený skutkový stav alebo nesprávne právne posúdenie veci nezakladá vadu konania podľa § 237 písm. f/ O.s.p.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 9. apríla 2015, sp. zn. 3 Cdo 525/2014)

Z odôvodnenia:

Žalobca sa podanou žalobou domáhal na žalovaných zaplatenia mu 2 625,99 € s príslušenstvom titulom náhrady škody, ktorá mu bola spôsobená žalovaným 1/ porušením právnej povinnosti vyplývajúcej mu z výkonu funkcie advokáta, ktorý ho zastupoval v konaní vedenom na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 12 C 445/2002, a ďalej zaplatenia sumy 209,26 €, ktorá nebola žalobcovi zaplatená v rámci likvidácie škodovej udalosti vedľajším účastníkom z dôvodu 10 % spoluúčasti.

Okresný súd Čadca rozsudkom zo 4. apríla 2012 č.k. 8 C 71/2010-119 zaviazal žalovaného 1/ k povinnosti v lehote 3 dní zaplatiť žalobcovi 209,26 € a v prevyšujúcej časti žalobu proti žalovanému 1/ a žalobu proti žalovanému 2/ zamietol. Žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania. Na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru o dôvodnosti žaloby len pokiaľ ide o nárok žalobcu na zaplatenie 209,26 €, ktorá predstavuje sumu, o ktorú poisťovňa poskytla za žalovaného 1/ nižšie plnenie z titulu povinného poistenia zodpovednosti advokáta za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom advokácie. Vo zvyšku žalobu proti žalovanému 1/ zamietol z dôvodu nepreukázania škody ako i príčinnej súvislosti medzi činnosťou žalovaného 1/ ako advokáta pri poskytovaní právnych služieb a prípadným vznikom škody. Proti žalovanému 2/ žalobu zamietol z dôvodu nedostatku pasívnej legitimácie, keďže medzi ním a žalobcom neexistuje žiaden právny vzťah; právne služby žalobcovi poskytoval žalovaný 1/ ako advokát pred vznikom žalovaného 2/ ako subjektu práva. Výrok o náhrade trov konania odôvodnil § 142 ods. 2 O.s.p.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 5140

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: