Pondelok, 17. jún 2024 | meniny má Adolf , zajtra Vratislav/Vratislava
Predplatné
Pondelok, 17. jún 2024 | meniny má Adolf , zajtra Vratislav/Vratislava
TlačPoštaZväčšiZmenši

Retrospektívne pôsobenie zmeny judikatúry

najpravo.sk • 22.3. 2018, 16:48

Nový, teda judikatúrou nanovo, prípadne inak formulovaný právny názor sa aplikuje aj do minulosti (retrospektívne). Vychádza sa z prevažujúceho prístupu, že súd právo netvorí, ale iba nachádza. Pokiaľ dôjde k zmene judikatúry bez zmeny právnej normy, nejde o zmenu právneho pravidla; ide o tú istú normu, iba je nanovo vyjadrený jej obsah. Z toho vyplýva, že účinky zmeny judikatúry nemožno obmedziť len do budúcnosti. Súd, ktorý rozhoduje po zmene judikatúry, nemôže vedome aplikovať nesprávny, judikatúrou už prekonaný názor. Nový právny názor je vzhľadom na to potrebné aplikovať aj na všetky už prebiehajúce konania. Tým sa prípustné retrospektívne pôsobenie zmeny judikatúry líši od neprípustného retroaktívneho pôsobenia právnych noriem.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 19. marca 2018, sp. zn. 3 Cdo 198/2017)

Z odôvodnenia:

1. Žalobkyňa sa žalobou z 28. mája 2009 podanou v zmysle zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom (ďalej len „zákon č. 58/1969 Zb.“) domáhala náhrady škody a nemajetkovej ujmy na tom základe, že uznesením vyšetrovateľa Krajského úradu justičnej polície PZ v Nitre č. XXX z 1. júla 2003 bolo proti nej vznesené obvinenie pre trestné činy prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody podľa § 160a ods. 1 a 2 Trestného zákona a zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158  ods. 1 písm. a/ Trestného zákona. Okresný súd Nitra uznesením z 5. júla 2003 sp. zn. 2 Tpr 68/03 rozhodol o jej vzatí do väzby, v ktorej bola 52 dní. Jej trestné stíhanie bolo napokon zastavené uznesením Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 18. januára 2008 sp. zn. VII Gv 117/04-114 z dôvodu, že skutok nespáchala. V rámci náhrady škody žalobkyňa uplatnila aj nárok na náhradu za trovy jej obhajoby, ktoré spočívali v uhradených platbách vyplatených obhajcom JUDr. S. vo výške 40 000 Sk a JUDr. J. vo výške 59 000 Sk.

2. Okresný súd Nitra (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 27. júna 2016 č.k. 12 C 106/2009-386 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni do troch dní náhradu:  a/ škody titulom úhrady trov obhajoby vo výške 3 302,79 €, b/ škody titulom straty na zárobku vo výške 1 363,61 € a c/ nemajetkovej ujmy vo výške 33 120 €. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 7184

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: