Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
Predplatné
Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

Zmena exekútora (návrh na zmenu)

Avalon • 25.3. 2012, 16:53

Michala Gavorová, nar. 04.02.1987, bytom Konvalinková 38/78, 919 43 Cífer

EX 976/09

K sp.zn. 27Er/32/2006

Okresný súd Nitra

Štúrova 9

949 68 Nitra

V Cíferi, dňa 23.01.2012

VEC: Návrh oprávneného na zmenu súdneho exekútora

V exekučnej veci

oprávneného:  mal. Michala Gavorová, nar. 04.02.1998, občan SR, Konvalinková 38/78, 919 43 Cífer

zast. matkou: Jana Gavorová, nar. 03.08.1975, Konvalinková 38/78, 919 43 Cífer, občan SR

proti

povinnému:  Juraj Gavor, nar. 16.19.1971, 951 16 Letničie 220

o vymoženie povinnosti zaplatiť výživné v sume 1.838,75 €, vykonávanej súdnym exekútorom JUDr. Jánom Nehotovým, so sídlom Exekútorský úrad v Bratislave, Pekná 52,

podávam týmto návrh na zmenu súdneho exekútora v zmysle § 44 ods. 8 zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej EP).

V zmysle § 44 ods. 8 zák. č. 233/1995 Z.z. EP oprávnený môže kedykoľvek v priebehu exekučného konania aj bez uvedenia dôvodu podať na príslušný okresný súd návrh na zmenu exekútora. Súd rozhodne o zmene exekútora do 30 dní od doručenia návrhu oprávneného na zmenu exekútora.

Na základe vyššie uvedeného navrhujem, aby súd predmetnému návrhu vyhovel a vo veci vydal rozhodnutie:

„Žiadosti oprávneného o zmenu súdneho exekútora JUDr. Jána Nehotového, so sídlom Exekútorský úrad v Bratislave, Pekná 52, sa vyhovuje a vykonaním súdnej exekúcie vedenej, pod. sp. zn. EX 976/09 a na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 27Er/32/2006, poveruje súdneho exekútora JUDr. Alexandru Zodpovednú, so sídlom Exekútorský úrad v Bratislave, Okružná 8, ktorému sa táto exekučná vec postupuje na ďalšie konanie."

Jana Gavorová

zák. zástupca oprávneného 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2276

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: