Utorok, 18. jún 2024 | meniny má Vratislav/Vratislava , zajtra Alfréd
Predplatné
Utorok, 18. jún 2024 | meniny má Vratislav/Vratislava , zajtra Alfréd
TlačPoštaZväčšiZmenši

Vylúčenie veci z exekúcie (vzor žaloby)

Edmund Horváth • 12.3. 2011, 13:10

Okresnému súdu

Lučenec

 

Žaloba

Žalobcu: Eleonóra Masárová, nar. 05. januára 1958, bytom Kvetná 8, Lučenec, štátne občianstvo SR

proti

Žalovanému: XYZ, s. r. o., so sídlom Mosadzná 12, Lučenec, IČO: 12345678

o vylúčenie veci z exekúcie (excindačná žaloba)

I.

Súdny exekútor JUDr. Juraj Šikovný, Exekútorský úrad Lučenec vykonáva na základe poverenia súdu pod spisovou značkou EX 123/2010 exekúciu v prospech oprávneného XYZ, s. r. o. so sídlom Mosadzná 12, Lučenec, IČO: 12345678 proti povinnému Deziderovi Váradymu, nar. 06. februára 1951, bytom Sobotská 89, Lučenec o vymoženie 1000 € s príslušenstvom. Súdny exekútor vykonal dňa 30. augusta 2010 súpis hnuteľných vecí v byte povinného Dezidera Váradyho, pričom spísal aj televízor zn. SONY, typ XCV 1234, výrobné číslo 123456.

Dôkaz:

Zápisnica o súpise hnuteľných vecí

II.

Vlastníčkou televízora zn. SONY, typ XCV 1234, výrobné číslo 123456 som ja, navrhovateľka, a to na základe kúpnej zmluvy zo dňa 3. decembra 2009, uzavretej s predávajúcim, obchodnou spoločnosťou Super elektro, s. r. o., ktorú v prílohe predkladám ako dôkaz, pričom z článku XI. zmluvy vyplýva, že prebratím predmetu zmluvy som sa stala vlastníčkou predmetného televízora. Tento televízor mal Dezider Várady odo mňa vo výpožičke, na základe ústne uzavretej zmluvy o výpožičke, keďže som mu ho vypožičala na dobu, pokiaľ budem pracovne odcestovaná v zahraničí. Svedkom pri výpožičke bol aj môj syn Teodor Masár.

Dôkaz:

Zmluva zo dňa 3. 12. 2009

Výsluch navrhovateľky

Výsluch svedkov Dezidera Váradyho a Teodora Masára

III.

Keďže som jednoznačne preukázala, že mám právo na vec, ktoré nepripúšťa exekúciu, a to vlastnícke právo k veci postihnutej exekúciou, žiadam týmto súd, aby podľa § 55 ods. 1 Exekučného poriadku takto

rozhodol:

Súd vylučuje televízor zn. SONY, typ XCV 1234, výrobné číslo 123456 z exekúcie predajom hnuteľných vecí vykonávanej súdnym exekútorom JUDr. Jurajom Šikovným, Exekútorský úrad Lučenec pod sp. zn. EX 123/2010 v prospech odporcu.

V Lučenci dňa 13. 9. 2010

 

Eleonóra Masárová, v. r. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3300

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: