Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

Darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena (vzor)

Stanislava Ďurišová • 24.1. 2024, 20:13

Vzor darovacej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena slúži na darovanie nehnuteľnosti za súčasného zriadenia vecného bremena v prospech darcov.

Všeobecne o darovacej zmluve

Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.

 

 

Vzor je vo formáte .docx (Word), ktorý umožňuje jednoduchú úpravu.

Všetky naše vzory sú pripravené advokátom!

Všeobecne o vecnom bremene

Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe. Vecné bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa. Pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania.

Poplatky na katastrálnom odbore

Pri podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti je nutné počítať s povinnosťou zaplatiť správny poplatok. Pri darovacej zmluve a súčasnom zriadení vecného bremena je nutné počítať s dvoma správnymi poplatkami, nakoľko ide o zápis dvoch práv – vlastníckeho práva a vecného bremena.

Úprava vzoru zmluvy

Zmluvu sme pre Vás pripravili tak, aby jej úprava bola pre Vás jednoduchá. V zmluve sú vyznačené častí, ktoré je nutné upraviť spolu s poznámkami, ktoré Vám pomôžu jednotlivé ustanovenia zmluvy upraviť.

 

 

 

Vzor je vo formáte .docx (Word), ktorý umožňuje jednoduchú úpravu.

Všetky naše vzory sú pripravené advokátom!

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 4494

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: