Utorok, 23. júl 2024 | meniny má Oľga , zajtra Vladimír
Predplatné
Utorok, 23. júl 2024 | meniny má Oľga , zajtra Vladimír
TlačPoštaZväčšiZmenši

Nevedomosť o objektívne existujúcom dôkaze v pôvodnom konaní

najpravo.sk • 1.9. 2015, 11:59

Zákonná požiadavka skúmania viny účastníka na nepredložení alebo neoznačení dôkazu v pôvodnom konaní pojmovo predpokladá objektívnu existenciu takéhoto dôkazu v čase pôvodného konania.

(Nález Ústavného súdu SR z 1. júla 2015, sp. zn. I. ÚS 204/2015-25)

Z odôvodnenia:

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 16. marca 2015 doručená sťažnosť , (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jeho základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy postupom Krajského súdu v Trnave (ďalej len „krajský súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 26 Co 7/2014 a jeho uznesením č. k. 26 Co 7/2014- 50 z 22. decembra 2014 (ďalej len „uznesenie krajského súdu z 22. decembra 2014“). Zo sťažnosti a z jej príloh vyplýva, že rozsudkom Okresného súdu Senica (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 10 C 33/2010 z 18. októbra 2011 v spojení s potvrdzujúcim rozsudkom krajského súdu sp. zn. 9 Co 46/2012 z 26. júna 2012 bolo určené, že nehnuteľnosti evidované vo vlastníctve sťažovateľa ako žalovaného patria do vlastníctva právnych predchodcov žalobcov (t. j. že patria do dedičstva právnych predchodcov žalobcov) a sťažovateľa zaviazal na náhradu trov konania žalobcov.

Sťažovateľ návrhom podaným na okresnom súde 7. decembra 2012 žiadal okresný súd o povolenie obnovy konania v právoplatne skončenej právnej veci vedenej pod sp. zn. 10 C 33/2010. Uvedený návrh okresný súd uznesením č. k. 5 C 288/2012- 31 z 18. septembra 2013 (ďalej len „uznesenie okresného súdu“) zamietol. Krajský súd na odvolanie sťažovateľa svojím uznesením z 22. decembra 2014 potvrdil uznesenie okresného súdu ako vecne správne.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3089
Súvisiace články

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: