Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
Predplatné
Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
TlačPoštaZväčšiZmenši

Postup súdu pri zisťovaní právnych a skutkových poznatkov

najpravo.sk • 6.1. 2021, 12:32

Postup súdu pri zisťovaní právnych a skutkových poznatkov je odlišný, s čím prirodzene následne súvisí rozlišovanie skutkových a právnych otázok. Neobjasnená skutková otázka zakladá stav non liquet, a len v tejto oblasti je možné uplatniť pravidlá dôkazného bremena. Je dôležité presne rozlišovať medzi právnymi a skutkovými otázkami (aj) v súvislosti s mimoriadnymi opravnými prostriedkami. Revízia rozhodnutí súdov nižšej inštancie je možná výlučne vo svetle skúmania riešenia právnych otázok, nikdy nie skutkových. Tu najvyšší súd poukázal na myšlienku Gerlicha, ktorý pre rozlišovanie skutkových a právnych poznatkov stanovil kritérium, podľa ktorého všetky tie poznatky, ktoré sme získali hľadajúc odpoveď na otázku, čo má byť, sú poznatky právne, a tie, ktoré sme získali odpoveďou na otázku, čo je, sú poznatky skutkové (Gerlich, K.: Skutkové zjištění a právní posouzení v řízení soudním. Praha, Brno: Orbis, 1934) [m. m. uznesenie najvyššieho súdu z 28. apríla 2020, sp. zn. 5Obdo/16/2020, ods. 38].

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26. novembra 2020, sp. zn. 5Obdo/45/2020, zdroj: nsud.sk; tvorba právnej vety: najprávo.sk)

Z odôvodnenia:

1. Rozsudkom z 9. apríla 2018, č. k. 23Cb/274/2009-155, Okresný súd Bratislava V (ďalej tiež „súd prvej inštancie“) uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 12.846,73 eura spolu s úrokom z omeškania vo výške 14% ročne od 17. novembra 2008 do zaplatenia, to všetko do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. Vo zvyšku žalobu zamietol a žalobcovi priznal voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%.

2. Z odôvodnenia rozsudku súdu prvej inštancie vyplýva, že žalobca sa podanou žalobou domáhal zaplatenia žalovanej sumy spolu s príslušenstvom z titulu náhrady škody, ktorú mal spôsobiť žalovaný pri vykonávaní opravy žalobcovho nákladného motorového vozidla (oprava hydraulického valca na vyklápanie kabíny). Škoda mala vzniknúť na vozidle tak, že žalovaný pri vyklápaní kabíny túto dostatočne nezaistil, v dôsledku čoho sa kabína vozidla odtrhla a rozbila. Žalovaný za prítomnosti žalobcu túto skutočnosť nahlásil do svojej zákonnej poisťovne UNIQA, poisťovňa však odmietla žalovanému poskytnúť poistné plnenie z dôvodu, že žalovaný v dobe poistnej udalosti už nebol poistený. Z tohto dôvodu si dal žalobca poškodené vozidlo opraviť v servise Auto - Impex spol. s r. o. Pri zákazke bola dohodnutá záloha vo výške 150.000,- Sk, ktorú žalobca uhradil. Spoločnosť Auto - Impex spol. s r. o. vykonala na vozidle potrebnú opravu, o ktorej vyhotovila servisnú správu a zároveň vystavila faktúru na sumu 387.020,70 Sk. Žalobca predmetnú faktúru zaplatil v celej výške a

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1690
PoUtStŠtPiSoNe
: