Pondelok, 4. december 2023 | meniny má Barbora , zajtra Oto
Predplatné
Pondelok, 4. december 2023 | meniny má Barbora , zajtra Oto
TlačPoštaZväčšiZmenši

Nájom - dohoda o ukončení (vzor dohody)

Monika Kiklicová • 14.11. 2023, 12:46

Všeobecný vzor dohody o ukončení nájomnej zmluvy slúži na ukončenie akéhokoľvek nájomného vzťahu (tak na hnuteľné, ako aj nehnuteľné veci) a to formou obojstrannej dohody medzi prenajímateľom a nájomcom. 

Všeobecne k nájomnej zmluve

Nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva nájomcovi za odplatu predmet nájmu na dočasné užívanie. Nájomná zmluva môže byť uzavretá buď na dobu určitú alebo dobu neurčitú. Ak v zmluve doba nie je dohodnutá, predpokladá sa, že zmluva sa uzavrela na dobu neurčitú.

Predmetom nájmu môže byť akákoľvek hnuteľná a nehnuteľná vec.

Pojmovým znakom nájomnej zmluvy je odplatnosť, t. j. nájomca platí za predmet nájmu vopred dohodnutú odmenu - nájomné.

Ako upraviť dohodu

Aby bola úprava dohody pre Vás jednoduchá a prehľadná, vzor dohody obsahuje zvýraznené časti, ktoré musia byť upravené. Nižšie uvádzame, ako je nutné dohodu upraviť.

 

 

Vzor je vo formáte .docx (Word), ktorý umožňuje jednoduchú úpravu.

Všetky naše vzory sú pripravené advokátom!

 

Označenie strán dohody

Pokiaľ ide o označenie zmluvných strán, zmluvné strany sa označujú nasledovne.

Pri fyzických osobách – meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska.

POZOR! Z dôvodu ochrany osobných údajov a zásady minimalizácie údajov by dohoda nemala obsahovať viac osobných údajov o fyzických osobách, než je na podpis dohody potrebné.

Pri fyzických osobách podnikateľoch – obchodné meno, IČO, miesto podnikania, miesto zápisu (živnostenský register, profesijná komora a pod.).

Pri právnických osobách – obchodné meno, sídlo, IČO, miesto zápisu (obchodný register, register občianskych združení a pod.), osobu oprávnenú konať v mene spoločnosti s uvedením funkcie/pozície.

 

Forma dohody

V niektorých prípadoch zákon predpisuje pre konkrétny zmluvný typ povinnú písomnú formu (napr. písomná výpoveď nájmu bytu).

Právny poriadok stanovuje, že ak bola zmluva uzatvorená písomne, aj výpoveď zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne, inak sa na takýto úkon hľadí ako na neplatný.

Občiansky zákonník výslovne uvádza, že písomne uzavretá dohoda sa môže zmeniť alebo zrušiť iba písomne.

V praxi sa v zmluvách často vyskytuje formulácia typu "túto zmluvu je možné meniť a upravovať len písomnou dohodou zmluvných strán". V prípade, ak Vaša zmluva obsahuje obdobnú formuláciu, dohoda o ukončení nájomnej zmluvy musí byť tiež písomná.

 

Vzor dohody na stiahnutie

 

 

Vzor je vo formáte .docx (Word), ktorý umožňuje jednoduchú úpravu.

Všetky naše vzory sú pripravené advokátom!

Foto: pixabay.com

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 5805

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: