Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
Predplatné
Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
TlačPoštaZväčšiZmenši

Zmena žaloby

najpravo.sk • 21.6. 2016, 19:29

Dokiaľ súd nerozhodne o uplatnenej zmene žaloby, nemôže pokračovať v konaní o pôvodnej žalobe.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 24. mája 2016, sp. zn. 4 Cdo 373/2015)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Poprad rozsudkom z 21. januára 2008 č.k. 20 C 76/2006-224 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 8 626,30 eur (259 876,- Sk) s 8 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 1 146,02 eur (34 525,- Sk) od 1. januára 2005 do zaplatenia, so 6 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 1 268,04 eur (38 201,- Sk) od 8. júla 2005 do zaplatenia, s 9 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 6 212,24 eur (187 150,- Sk) od 3. júla 2007 do zaplatenia a nahradiť žalobcovi trovy konania v sume 493,48 eur (14 865,- Sk), všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Vzájomný návrh žalovaného zamietol. Právne svoje rozhodnutie odôvodnil ustanovením § 3 ods. 1, 3, § 7, § 9 ods. 2 písm. b/ zákona č. 116/1990 Zb., § 420 a § 442 ods. 1 Občianskeho zákonníka, vecne tým, že v konaní mal preukázané, že 2. júna 1998 uzavrel žalobca ako prenajímateľ so žalovaným ako nájomcom v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. X., na základe ktorej prenechal žalovanému do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa na N. o výmere 247 m². Zmluva bola uzavretá na dobu neurčitú s účinnosťou od 1. júna 1998. Z rozsudku

Okresného súdu Poprad č.k. 9 C 129/2003-59 z 5. februára 2004 zistil, že žalovaný bol povinný predmetné nebytové priestory vypratať a odovzdať ich žalobcovi v lehote 15 dní od právoplatnosti rozsudku, pričom žalovaný nebytové priestory vypratal až 8. júna 2005. Za obdobie od 1. decembra 2004 do 8. júna 2005 žalovanému vznikol nedoplatok na nájomnom a službách spojených s nájmom vo výške 8 626,30 eur (259 876,- Sk), ktorý neuhradil. Nakoľko sa žalovaný s plnením peňažného dlhu dostal do omeškania (§ 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka), súd priznal žalobcovi aj úroky z omeškania, ktorých výšku ustálil v zmysle § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z. Vzájomný návrh žalovaného zamietol s poukazom na skutočnosť, že k vyprataniu nebytových priestorov došlo 8. júna 2005 a teda platením nájomného za obdobie od 15. augusta 2004 do 30. novembra 2004 nemohlo dôjsť k bezdôvodnému obohateniu na strane žalobcu. O náhrade trov konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2828
PoUtStŠtPiSoNe
: