Nedeľa, 21. júl 2024 | meniny má Daniel , zajtra Magdaléna
Predplatné
Nedeľa, 21. júl 2024 | meniny má Daniel , zajtra Magdaléna
TlačPoštaZväčšiZmenši

CSP: Preferencia prístupu k odvolaciemu súdu. Objasnenie prejavu vôle procesnej strany

najpravo.sk • 27.11. 2018, 15:47

Právna úprava odvolacieho konania nie je natoľko prísna, že ak je podanie nejasné, tak si ho súd môže (re)interpretovať úplne podľa svojho uváženia. Ustanovenie § 124 ods. 1 CSP, podľa ktorého súd každé podanie posudzuje podľa jeho obsahu, nemôže viesť k tomu, aby súd svojvoľne reinterpretoval nejasné podanie bez toho, aby sa zákonným spôsobom pokúsil o objasnenie prejavu vôle procesnej strany. Tento postup predpokladá § 129 CSP, ako aj špecificky pre odvolacie konanie § 373 ods. 1 CSP. Z tohto vyplýva preferencia prístupu k odvolaciemu súdu.

(nález Ústavného súdu SR zo 7. augusta 2018, sp. zn. II. ÚS 755/2017-89, zdroj: ustavnysud.sk, právna veta a spracovanie: najprávo.sk)

Z odôvodnenia:

I.

1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) boli 13. februára 2017 a 10. marca 2017 doručené sťažnosti Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Dúbravská cesta 14, Bratislava (ďalej len „sťažovateľka“), ktorými namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 v spojení s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd  (ďalej len „listina“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), a to (i) postupom (zásahom – listom č. k. 4 Cob 137/2015-377 z 29. septembra 2016) Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 4 Cob 137/2015 a postupom (zásahom) Okresného súdu Bratislava III v konaní vedenom pod sp. zn. 25 Cb 136/2013 a jeho uznesením č. k. 25 Cb 136/2013-386, na základe ktorých bolo podanie sťažovateľky označené ako „Odvolanie“ posúdené ako návrh na opravu, ktorý bol následne zamietnutý s tým, že jeho doručením sťažovateľka zistila, že rozsudok, ktorý napadla odvolaním, je už právoplatný, (ii) a uznesením Okresného súdu Bratislava IV sp. zn. 15 Er 3178/2016 z 31. januára 2017, ktorým sa exekučný súd odmietol zaoberať otázkou, či už uvedený rozsudok (tvoriaci právny titul na výkon rozhodnutia) riadne nadobudol právoplatnosť, aj keď neprebehlo odvolacie konanie.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 4181
PoUtStŠtPiSoNe
: