Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
Predplatné
Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
TlačPoštaZväčšiZmenši

Charakter lehoty na doplnenie podania (§ 125 ods. 2 CSP)

najpravo.sk • 24.9. 2019, 18:35

Keďže lehota desiatich dní je vzhľadom na garanciu prístupu k vzdialenejšiemu súdu lehotou procesnou, lehota na doplnenie podania je zachovaná, ak sa v posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo sa podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť; to platí aj vtedy, ak je podanie urobené elektronickými prostriedkami doručené súdu mimo pracovného času (§ 121 ods. 5 CSP).

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 19. augusta 2019, sp. zn. 8Cdo/152/2019, zdroj: nsud.sk; tvorba právnej vety: najprávo.sk; rozhodnutie nebolo oficiálne publikované)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Levice (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 29. mája 2018 č.k. 12 Pc 8/2017-631 zaviazal povinnú osobu prispievať na výživu navrhovateľky od 24. februára 2017 do 24. februára 2019 mesačne sumou 100 eur, vždy do 15-teho dňa mesiaca vopred. Zameškané výživné od 24. februára 2017 do 29. mája 2018 vo výške 1517,86 eur jej uložil zaplatiť v lehote do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Ďalej povinnej osobe uložil povinnosť zaplatiť navrhovateľke príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom vo výške 493 eur, ako aj povinnosť poskytnúť navrhovateľke sumu potrebnú na výživu dieťaťa po dobu 37 týždňov, odo dňa podania návrhu vo výške 462,50 eur, v lehote do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšnej časti návrh zamietol. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania.

2. Krajský súd v Nitre (ďalej len „odvolací súd“) rozsudkom z 30. januára 2019 sp.zn. 25 CoP 45/2018 rozsudok súdu prvej inštancie v napadnutej vyhovujúcej časti a v časti trov konania potvrdil. Navrhovateľke priznal nárok na náhradu trov odvolacieho konania v plnom rozsahu. V odôvodnení rozhodnutia odvolací súd uviedol, že súd prvej inštancie dostatočne zistil skutkový stav veci a vyvodil z neho správny právny záver, a preto odvolanie povinnej osoby nebolo dôvodné. Poukázal na to, že príspevok na výživu matky nie je odôvodnený prípadnou neschopnosťou matky samostatne sa živiť.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2939

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: