Streda, 19. jún 2024 | meniny má Alfréd , zajtra Valéria
Predplatné
Streda, 19. jún 2024 | meniny má Alfréd , zajtra Valéria
TlačPoštaZväčšiZmenši

Rozpor záujmov zastúpeného a jeho zástupcu; neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia

najpravo.sk • 25.5. 2021, 13:21

Nakoľko uznesenie valného zhromaždenia nie je právnym úkonom, na posudzovanie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia nemožno aplikovať všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka o neplatnosti právnych úkonov.  Z uvedeného dôvodu, kedy rozhodnutie valného zhromaždenia nie je právnym úkonom, preskúmanie jeho neplatnosti pre rozpor záujmov zastúpeného a jeho zástupcu v prípade „samovstupu zástupcu“, a to aplikáciou ustanovenia § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka v spojení s § 39 Občianskeho zákonníka, nie je prípustné.

(rozsudok Najvyššieho súdu SR z 29. apríla 2021, sp. zn. 2Obdo/30/2020, zdroj: nsud.sk; tvorba právnej vety: najprávo.sk)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Nitra, ako súd prvej inštancie, rozsudkom zo dňa 20.03.2019, č. k. 23Cb/73/2016-295, žalobu zamietol. Žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %.

2. V odôvodnení tohto rozhodnutia súd prvej inštancie uviedol, že žalobou zo dňa 29.06.2016 sa žalobca domáhal vyhlásenia rozsudku, ktorým by súd určil, že rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti REALSTAV ZE, s.r.o., so sídlom Koceľova 1, 949 01 Nitra, IČO: 36 354 210, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.18009/N, urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti prijaté dňa 22.03.2016, je neplatné. V odôvodnení žaloby uviedol, že žalobca bol jediným spoločníkom a jediným konateľom spoločnosti REALSTAV ZE, s. r. o. od založenia spoločnosti, teda od 12.04.2006. Rozhodnutím jediného spoločníka žalovaného pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.03.2016 bol daný súhlas k prevodu 100 % obchodného podielu patriaceho žalobcovi na tretiu osobu, ktorou je Y. E., zároveň bol žalobca odvolaný z funkcie konateľa spoločnosti a do funkcie konateľa bol vymenovaný Y. E.. Pri prijatí rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 826
PoUtStŠtPiSoNe
: