TlačPoštaZväčšiZmenši

Zodpovednosť za vady diela

4.9. 2016, 11:02 |  najpravo.sk

Lukáčka, P. - Dufalová, L. - Lendartová, K.: Zodpovednosť za vady diela, Wolters Kluwer, 2016, 188 strán, mäkká väzba

Problematika zodpovednosti za vady diela patrí v súčasnosti pravdepodobne k najčastejšie sa vyskytujúcim dôvodom zakladajúcim spory medzi zmluvnými stranami zmluvy o dielo. Zodpovednosť za vady diela a uplatňovanie jednotlivých nárokov zo zodpovednosti za vady diela vystupuje do popredia osobitne v klíme ovplyvnenej pretrvávajúcim právnym dualizmom súkromného práva.

Deklarovaným cieľom monografie je snaha o komplexné spracovanie skúmanej problematiky a poukázanie na odlišnosti v otázkach právnej úpravy zodpovednosti za vady diela podľa Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka. V systematike publikácie skúmania od všeobecných pojmov k užším, resp. špeciálnym tvorí osobitnú kapitolu aj identifikácia koncepcií vymedzujúcich pojem právna zodpovednosť, ktorého poznanie je taktiež jedným z predpokladov pre správnu aplikáciu jej osobitnej súčasti, ktorou je zodpovednosť za vady diela. Nasledujúce nosné časti publikácie predstavujú komplexné spracovanie zodpovednosti za vady, osobitne v záväzkovoprávnych vzťahoch riadiacich sa Občianskym zákonníkom a osobitne v záväzkovoprávnych vzťahoch, ktoré upravuje Obchodný zákonník.

Zodpovednosť za vady diela

Obsah publikácie

Prvá kapitola

Historický vývoj právnej úpravy zodpovednosti za vady

 • 1. Zmluva o dielo a zodpovednosť za vady diela z pohľadu rímskeho práva
 • 1.1 Záväzkové právne vzťahy vznikajúce v rímskom práve zo zmlúv
 • 1.2 Locatio conductio a jeho odlíšenie od ostatných druhov kontraktov v rímskom práve
 • 1.3 Locatio conductio operis
 • 1.4 Vznik a zánik locatio conductio operis
 • 1.5 Práva a povinnosti zmluvných strán
 • 1.6 Zodpovednosť zmluvných strán za škodu
 • 1.7 Zodpovednosť za vady diela v rímskom práve
 • 2. Historický vývoj zmluvy o dielo, zodpovednosti za vady a záruky na území Slovenskej republiky od stredoveku do dnešných dní
 • 2.1 Historickosť pojmov „zmluva o dielo“, „zodpovednosť za vady“ a „záruka“ v právnickej slovenčine
 • 2.2 Zmluva o dielo vo feudálnom uhorskom práve
 • 2.3 Zmluva o dielo na prelome 19. a 20. storočia
 • 2.4 Zmluva o dielo po roku 1950
 • 2.5 Zmluva o dielo po roku 1964
 • 2.6 Zmluva o dielo v Občianskom zákonníku v jeho znení po roku 1992
 • 2.7 Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka z roku 1991
 • 2.8 „Zmluva o vytvorení diela“ a zodpovednosť za „nedostatky“ podľa autorského zákona
 • 2.9 Historické východiská formulovania návrhov de lege ferenda

Druhá kapitola

 • Teoretické východiská pojmu zodpovednosť v slovenskom právnom poriadku

Tretia kapitola

Zodpovednosť za vady diela podľa občianskeho zákonníka a obchodného zákonníka

 • 1. Zodpovednosť za vady diela v Občianskom zákonníku
 • 1.1 Zmluva o dielo podľa Občianskeho zákonníka
 • 1.2 Osobitné typy zmluvy o dielo
 • 1.3 Všeobecne k zodpovednosti za vady diela
 • 1.4 Zodpovednosť za vady diela v rámci všeobecných ustanovení zmluvy o dielo
 • 1.5 Zodpovednosť za vady diela podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti za vady (§ 499 až 510 OZ)
 • 1.6 Zodpovednosť za vady diela v rámci zmluvy o zhotovení veci na zákazku
 • 1.7 Zodpovednosť za vady diela v rámci zmluvy o oprave a úprave veci
 • 2. Zodpovednosť za vady diela v Obchodnom zákonníku
 • 2.1 Všeobecné predpoklady vzniku zodpovednosti za vady
 • 2.2 Vady diela v kontexte právnej úpravy zmluvy o dielo v Obchodnom zákonníku
 • 2.3 Záruka za akosť pri zmluve o dielo
 • 2.4 Nároky z vád diela
 • 2.5 Zodpovednosť a liberácia zhotoviteľa pri vadách diela podľa Obchodného zákonníka
 • 2.6 Náhrada škody a zmluvná pokuta, ich aplikácia pri vadách diela
 • 2.7 Zodpovednosť za vady diela – záväzkovoprávny vzťah s cudzím prvkom

Zodpovednosť za vady diela

Publikácia si nájde svojho čitateľa nielen v odbornej, ale aj v laickej verejnosti a prispeje tak najmä k predchádzaniu sporom, ktorým je možné zabrániť dobrou prípravou zmluvy o dielo, a zároveň ponúkne odbornej verejnosti niektoré polemické otázky a návrhy de lege ferenda, ktoré môžu byť predmetom ďalšieho výskumu, resp. diskusie.

Ukážku publikácie si pozrite TU.

Publikáciu si môžete zakúpiť TU.

Zodpovednosť za vady diela

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1163
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Obmedzená sloboda prejavu za reprodukciu tzv. čierneho vtipu v zábavnom televíznom programe

Čierny humor si veľa krát vyberá za „obeť“ svojich vtipov témy, ktoré narážajú na isté mantinely dané spoločnosťou. Takýmito ...

Interpretácia § 56 ods. 5 Exekučného poriadku v znení do 31. marca 2017

Ak ale možno zo všetkých krajským súdom vyzdvihnutých súvislostí usudzovať, že cieľom citovanej právnej úpravy bolo poskytnutie ...

Zánik vyživovacej povinnosti; ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu

V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichádza do úvahy akékoľvek zovšeobecňovanie, ale práve naopak, súdy ...

Prekvapivé rozhodnutie odvolacieho súdu

Ak odvolací súd nad rámec prvoinštančného rozhodnutia niečo podporne doplní pre zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

V indikatívnej voľbe GP obstál najlepšie Žilinka,koalícia ďalej rokujehttps://www.teraz.sk/slovensko/v-indikativnej-volbe-gp-obstal-najlep/511607-clanok.html

V koaličnej indikatívnej voľbe kandidáta na generálneho prokurátora najlepšie obstál Maroš ...

Novela zákona definuje podmienky pobytu občanov Británie na Slovenskuhttps://www.teraz.sk/slovensko/schvalila-novelu-zakona-tykajucu-sa/511481-clanok.html

Slovenská republika sa pri riešení rozhodla pre deklaratórny systém pobytu.

Novela rozširuje okruh skutkových podstát neprimeraných podmienokhttps://www.teraz.sk/ekonomika/vlada-novela-rozsiruje-okruh-skutkov/511477-clanok.html

Legislatívny návrh novely prerokovala a schválila vláda.

Poslanci schválili NR SR rozsiahlu novelu zákona o dani z príjmovhttps://www.teraz.sk/ekonomika/poslanci-schvalili-nr-sr-rozsiahlu-nove/511530-clanok.html

Parlament v stredu schválil rozsiahlu novelu zákona o dani z príjmov s viacerými pozmeňujúcimi ...

Za ľudí podporuje za šéfa GP J. Hrivnáka, J. Šantu a T. Honzahttps://www.teraz.sk/slovensko/za-ludi-podporuje-za-sefa-gp-j-hriv/511320-clanok.html

Stranu títo kandidáti podľa Remišovej presvedčili ich prácou, životným príbehom a tiež ...

Reforme súdnictva sa bude plénum venovať vo štvrtokhttps://www.teraz.sk/slovensko/reforme-sudnictva-sa-bude-plenum-venov/511309-clanok.html

Šeliga pri právomoci ÚS rozhodovať o ústavnosti hovorí o kompromise, po ktorom by všetci ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 11/2020

Bulletin slovenskej advokácie 11/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 5/2020

Súkromné právo 5/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 10/2020

Justičná revue 10/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: