Štvrtok, 30. máj 2024 | meniny má Ferdinand , zajtra Petronela/Petrana
Predplatné
Štvrtok, 30. máj 2024 | meniny má Ferdinand , zajtra Petronela/Petrana
TlačPoštaZväčšiZmenši

Úvod do práva transferového oceňovania

najpravo.sk • 19.12. 2015, 20:12

Kočiš, M.: Úvod do práva transferového oceňovania, Wolters Kluwer, 2015, 246 strán, tvrdá väzba

 

V posledných rokoch je možné pozorovať dynamický rozvoj spoločensko-ekonomických vzťahov presahujúcich hranice štátov, ako aj právneho poriadku ako celku. Osobitne významné sú v tejto súvislosti otázky týkajúce sa daňovo-právnej regulácie, ktoré musia adekvátne reagovať na meniace sa podmienky s cieľom zabezpečiť realizáciu fiskálnych záujmov štátov. Dvojité zdanenie a daňové úniky preto predstavujú dôležitý predmet záujmu tak pre daňové subjekty, ako aj pre jednotlivé štáty.

Transferové oceňovanie

Publikácia je venovaná skúmaniu právnych aspektov týchto javov so zameraním na problematiku transferového oceňovania, ktorá sa dotýka činnosti závislých osôb, a aktuálnosť jej skúmania je daná tak v medzinárodnom kontexte, ako aj v medziach slovenského daňového práva. Ponúka úvod do práva transferového oceňovania spolu s poukazom na problematiku dvojitého zdanenia a daňových únikov a venuje sa prameňom práva transferového oceňovania v ich formálnom a materiálnom vyjadrení. Osobná pôsobnosť noriem transferového oceňovania je v publikácii adresovaná so zreteľom na pôsobenie medzinárodného práva a práva EÚ a vymedzuje limity ich pôsobenia na vnútroštátnu právnu úpravu. Osobitná časť publikácie je ďalej venovaná metodike transferového oceňovania so zreteľom na analýzu porovnateľnosti a metódy transferového oceňovania. Autor sa v nej venuje aj skúmaniu vybraných právno-aplikačných a právno-realizačných problémov a možnostiam ďalšieho rozvoja práva transferového oceňovania z pohľadu de lege ferenda.

 Transferové oceňovanie

Predkladaná publikácia je určená advokátom, daňovým poradcom, advokátskym koncipientom a asistentom daňových poradcov, sudcom, prokurátorom, zamestnancom finančnej správy, ako aj audítorom a ďalším profesiám, ktoré sa pri svojej práci stretávajú s problematikou transferového oceňovania. Ďalej je určená pre všetky tuzemské a zahraničné závislé osoby, ktoré sú povinné vyčísľovať základ dane na účely dane z príjmov v súlade s princípom nezávislého vzťahu, a môže byť cenným zdrojom informácií aj pre študentov práva, verejnej správy, ekonómie a príbuzných odborov, ako aj pre všetkých, ktorí sa chcú oboznámiť so základnými právnymi východiskami transferového oceňovania.

Transferové oceňovanie

O publikácii povedali:

"Chcel by som oceniť prístup autora k spracovaniu monografie, nakoľko jej téma je veľmi náročná. Aj napriek tomu sa autor zhostil svojej úlohy veľmi zodpovedne a na takej kvalitatívnej úrovni, že zložitosť vzťahov nie je prekážkou pre pochopenie ich podstaty a funkčného pôsobenia. Úvahy a závery autora navyše prinášajú nové pohľady a návrhy do budúcnosti."

Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

"Predložená monografická práca je nanajvýš aktuálna a je vhodne zameraná na oblasť transferového oceňovania. Odborná zdatnosť a vynikajúca orientácia autora vo vybranej téme mu umožňuje predostrieť erudované postrehy a návrhy k čiastkovým otázkam, ktorými sa v slovenskej vede daňového práva zaoberá málokto."

doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.
Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

"Problematika transferového oceňovania je v súčasnosti veľmi aktuálna tak z pohľadu legislatívneho vývoja na Slovensku, ako aj z pohľadu EÚ a OECD. Táto monografia je preto rozhodne cenným prínosom pre veľmi obmedzenú literatúru na túto tému na Slovensku."

JUDr. Tomáš Balco, LL.M., FCCA
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

O autorovi

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M. je absolventom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach a University of Florida, Levin College of Law v USA, v odbore medzinárodné zdaňovanie. V praxi sa venuje problematike medzinárodného a európskeho daňového práva, v rámci čoho sa špecializuje aj na právo transferového oceňovania. V minulosti pôsobil v medzinárodnej daňovo-poradenskej spoločnosti, v súčasnosti spolupracuje s advokátskou kanceláriou PETERKA & PARTNERS. Aktívne sa venuje lektorskej činnosti a pravidelne publikuje v zahraničných a domácich odborných periodikách.

Publikáciu si môžete zakúpiť TU (VSTUP DO OBCHODU).

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2297

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: