Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Teória štátu a práva

25.10. 2020, 12:28 |  najpravo.sk

KROŠLÁK, D., BALOG, B., SURMAJOVÁ, Ž. Teória štátu a práva. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR s. r. o. 2020, 336 s.

 

Predložená učebnica predstavuje nové spracovanie kľúčových otázok z oblasti fungovania štátu a práva. Ich úspešné osvojenie umožní študentom práva lepšie zvládnuť a pochopiť matériu ďalších, najmä pozitívnoprávnych predmetov, s ktorými sa budú vo vyšších ročníkoch právnického štúdia stretávať.

 

Význam týchto poznatkov pritom nie je ohraničený iba časom štúdia práva. Dobré znalosti teórie štátu a práva využije aj každý právnik, napríklad pri interpretácii konkrétnej právnej úpravy či právnej argumentácii vo veci, ktorej sa aktuálne venuje.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť