Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
Predplatné
Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
TlačPoštaZväčšiZmenši

Notársky poriadok - komentár

najpravo.sk • 19.3. 2017, 16:16

Kovács, K. a kol.: Notársky poriadok – komentár, Wolters Kluwer, 2/2017, 392 strán, tvrdá väzba

V roku 2005 vyšiel prvý komentár k zákonu č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Tento komentár bol vypracovaný na základe spoločnej iniciatívy Notárskej komory Slovenskej republiky a Notárskej akadémie Slovenska. V čase, keď bol tento komentár vydaný, bol Notársky poriadok v účinnosti už dvanásť rokov a notárska pospolitosť pociťovala absenciu publikácie tohto charakteru.

Notársky poriadok - komentár

V nasledujúcich rokoch prešiel zákon viacerými zmenami - v roku 2009 zákonom č. 304/2009 Z. z. a najmä v roku 2015, keď bol zákonom č. 397/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra 2015 vo viacerých ustanoveniach novelizovaný. Zároveň 1. júla 2016 nadobudla účinnosť rekodifikácia civilného procesného práva v Slovenskej republike a Občiansky súdny poriadok bol nahradený troma predpismi - Civilným sporovým poriadkom, Civilným mimosporovým poriadkom a Správnym súdnym poriadkom. Komora sa rozhodla v súvislosti s týmito prijatými právnymi normami pripraviť predovšetkým pre notárov nový komentár k Notárskemu poriadku ako reakciu na uvedené zmeny.

Notársky poriadok - komentár

Text podrobného komentára je obohatený o súdne rozhodnutia ako aj stanoviská prezídia komory. Hodnotným je tiež doplnenie relevantnej odbornej literatúry, súvisiacich ustanovení a súvisiacich predpisov pri jednotlivých ustanoveniach zákona. Odborná verejnosť ocení aj vlastné názory autorov na indikované interpretačné problémy.

Notársky poriadok - komentár

Publikácia však neobsahuje len komentár k samotnému Notárskemu poriadku, ale aj komentár k vyhláške č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov.

Notársky poriadok - komentár

Pár slov o autoroch:

  • JUDr. Karol Kovács narodený v roku 1958. Vysokoškolské štúdium ukončil na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 1981. Pôsobí ako notár so sídlom v Šali a je prezidentom Notárskej komory SR.
  • JUDr. Jozef Farkašovský narodený v roku 1957. Vysokoškolské štúdium ukončil na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 1981. Pôsobí ako notár so sídlom v Rožňave a je členom Prezídia Notárskej komory SR.
  • JUDr. Miroslav Pavlovič narodený v roku 1961. Vysokoškolské štúdium ukončil na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1984. Pôsobí ako notár so sídlom v Bratislave a je viceprezidentom Notárskej komory SR.
  • JUDr. Miloslav Kováč narodený v roku 1953. Vysokoškolské štúdium ukončil na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1977. Pôsobí ako notár so sídlom v Bratislave.

Notársky poriadok - komentár

Publikácia má ašpiráciu ako praktická príručka uspokojiť potreby predovšetkým notárskej obce, napomôcť pri každodennej práci notárov, notárskych kandidátov, notárskych koncipientov, ako aj ďalších zamestnancov notárskych kancelárií. Je však určená celej odbornej právnickej verejnosti.

Notársky poriadok - komentár

Komentár k Notárskemu poriadku si môžete zakúpiť TU (KLIKNITE PRE VSTUP DO OBCHODU).

Notársky poriadok - komentár

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2094

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: