Štvrtok, 18. apríl 2024 | meniny má Valér , zajtra Jela
Európsky deň za práva pacientov
Predplatné
Štvrtok, 18. apríl 2024 | meniny má Valér , zajtra Jela
Európsky deň za práva pacientov
TlačPoštaZväčšiZmenši

Kriminológia vo vnútroštátnom a medzinárodnom rozmere

najpravo.sk • 28.10. 2020, 16:47

KLIMEK, L. a kol.: Kriminológia vo vnútroštátnom a medzinárodnom rozmere. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, s. r. o. 2020, 780 s. ISBN: 978-80-571-0251-9. tvrdá väzba

Kriminológia je veda, ktorá skúma kriminalitu ako nežiaduci sociálno-patologický jav, jej stav, úroveň, štruktúru, dynamiku, osobnosť páchateľa, obete, vzťah páchateľa a obete, osobitné druhy kriminality, možnosti jej minimalizovania a prognózovania jej vývoja v bližšej a vzdialenejšej budúcnosti.

Autori tejto učebnice odpovedajú nielen na štandardné otázky kriminológie, ale aj na otázky z jej ostatného vývoja, s ktorými sa – pochopiteľne – kriminológia nestretávala pri jej zrode. Príkladmi sú počítačová kriminalita či kriminalita páchaná právnickými osobami. Autori objasňujú bezprostredné, ako aj sprostredkované súvislosti medzi kriminologickými, vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi poznatkami. Hodnovernosť prezentovaných poznatkov nesporne posilňujú aj početné prípadové štúdie.

Učebnica je adresovaná v prvom rade študentom odboru právo na právnických fakultách, ale aj študentom iných odborov, ktoré sa taktiež zaoberajú kriminalitou – napríklad študentom sociológie, psychológie, verejnej správy či pedagogiky. Cenné poznatky v nej nájde taktiež každý, kto má záujem porozumieť kriminológii.

Učebnica je spoločným dielom autorov pôsobiacich na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, ako aj pôsobiacich na Ústavnom súde Slovenskej republiky, v Slovenskej advokátskej komore a v Zbore väzenskej a justičnej stráže.

Zoznam autorov učebnice

 • doc. JUDr. et. PhDr. mult. Libor Klimek, PhD. - vedúci autorského kolektívu
 • doc. JUDr. Simona Ferenčíková, PhD.
 • prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
 • JUDr. Martina Kantorová, PhD.
 • prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.
 • Mgr. Daniela Košecká, PhD.
 • JUDr. Miloš Maďar, PhD., LLM.
 • doc. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD.
 • JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.
 • prof. JUDr. Peter Polák, PhD.
 • prof. JUDr. Sergej Romža, PhD.
 • JUDr. Martin Štrkolec, PhD.
 • JUDr. Veronika Tóthová, PhD.

Recenzenti učebnice:

 • prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc.
 • Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.
 • prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 521

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: