Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Konto pracovného času

26.7. 2017, 17:50 |  najpravo.sk

Toman, J. – Švec, M. – Schuszteková, S. 2017. Konto pracovného času. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 136 s. ISBN 978-80-8168-630-6, mäkká väzba

Novinka vydavateľstva Wolters Kluwer „Konto pracovného času“ reaguje na pretrvávajúci záujem zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov o spracovanie publikácie, v ktorej by bola  problematika tohto pracovnoprávneho inštitútu komplexne rozpracovaná. Právna úprava konta pracovného času je síce riešená v Zákonníku práce, no tento sa obmedzuje len na nevyhnutné minimum. V praxi preto často dochádza k vzniku sporných situácií medzi zamestnancami, zamestnávateľmi a zástupcami zamestnancov.

Recenzentmi publikácie boli doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., Mgr. et Bc. Martin Bulla, PhD. a JUDr. Jana Žuľová, PhD.

Konto pracovného času

Autori publikácie ponúkajú čitateľom právny pohľad na celý inštitút konta pracovného času.

Publikácia je členená na okruhy súvisiace so zavedením konta pracovného času, organizáciou pracovného času pri uplatňovaní konta pracovného času, poskytovaním základnej zložky mzdy a ďalších zložiek mzdy, evidenciou pracovného času v konte pracovného času či výpočtom dovolenky zamestnancov. Autori sa venujú aj obsahovým náležitostiam dohody o konte pracovného času a možnosti jej vypovedania, ako aj problematike nároku na zabezpečenie stravovania.

Konto pracovného času

Pridanou hodnotou publikácie je množstvo príkladov a otázok, ktoré sú zárukou jej využitia v praxi.


Publikácia je určená pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, ako aj zamestnancov.

Publikáciu si môžete zakúpiť priamo u vydavateľa TU (KLIKOM VSTÚPTE DO OBCHODU).


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť