Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

Kompendium penológie

najpravo.sk • 5.2. 2016, 10:11

Knápková, D. – Tittlová, M.: Kompendium penológie, Wolters Kluwer, 2015, 124 strán, mäkká väzba

Uloženie trestu, ochranných opatrení, ich výkon a dosiahnutie jednotlivých aspektov účelu trestu aj ochranných opatrení je to, čo je konečným cieľom a zmyslom trestného konania. V rámci neho je možné vidieť komplex rôznych procesných úkonov rôznych subjektov a rôznej povahy, ktoré smerujú k tomu, aby trestné činy boli včas odhalené, ich páchatelia zistení a spravodlivo potrestaní.

Kompendium penológie

Penológia ako jedna z vedných disciplín, objektom skúmania ktorej je trest, filozofické, etické, psychologické, pedagogické, medicínske aj technické súvislosti trestov a ochranných opatrení, ich výkon a účinnosť, patrí v rámci vysokoškolského štúdia na fakultách práva a na vysokých školách s bezpečnostnými študijnými odbormi k frekventovane vyhľadávaným študijným predmetom.

Kompendium penológie

Vzhľadom na vývoj spoločenských podmienok a legislatívy v súčasnosti na knižnom trhu absentuje aktuálna odborná publikácia, ktorá by sa prierezovo venovala základným penologickým otázkam a ktorá by mohla súčasne slúžiť na vedecké aj pedagogické účely. Predkladaná učebnica tak vypĺňa toto vákuum, prezentuje základné penologické otázky v prehľadnej, zrozumiteľnej a aktuálnej podobe.

Kompendium penológie

Autorky nemali za cieľ nahradiť touto učebnou pomôckou komplexnú vysokoškolskú učebnicu penológie a odporúčané vedecké a odborné zdroje v podobe dostupných monografií a odborných prác. Predkladajú komplex aktuálnych poznatkov vzťahujúcich sa na parciálne penologické oblasti v stručnej, prehľadnej, zrozumiteľnej a odbornej podobe.

Publikácia sa člení na 12 kapitol:

 • Vznik a vývoj väzenstva
 • Vývoj väzenstva na Slovensku
 • Penitenciárna veda a penológia
 • Vzťah penológie k iným vedným disciplínam
 • Medzinárodná spolupráca vo väzenstve
 • Systém trestných sankcií
 • Procesné a zabezpečovacie opatrenia a ich výkon
 • Výkon trestu odňatia slobody
 • Výkon trestov bez odňatia slobody
 • Výkon ochranných opatrení
 • Vykonávacie konanie trestné
 • Postpenitenciárna starostlivosť

Okrem študentov právnických fakúlt a študentov odborov s bezpečnostným zaradením môže slúžiť tak odbornej, ako aj laickej verejnosti ako pomôcka poskytujúca prehľad o základných penologických kategóriách.

Pár slov o autorkách:

JUDr. Danka Knápková, PhD. absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a takmer 15 rokov pôsobila v exekutíve. Od roku 2006 až do súčasnosti pôsobí na Ústave verejného práva Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy na pozícii tajomníčky Ústavu verejného práva a odbornej asistentky na Oddelení trestného práva, kriminalistiky a kriminológie. Pedagogicky sa spolupodieľa na výučbe kriminológie a penológie. Je členkou odborných sekcií Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu.

JUDr. Marcela Tittlová, PhD. absolvovala Fakultu práva Bratislavskej vysokej školy práva, následne začala pôsobiť ako interná doktorandka na Ústave verejného práva, na Oddelení trestného práva, kriminalistiky a kriminológie v odbore Trestné právo. V súčasnosti pôsobí na Ústave verejného práva ako odborná asistentka v odbore Tresné právo. Pedagogicky sa spolupodieľa na výučbe trestného práva, kriminalistiky, kriminológie a penológie. Je autorkou desiatok článkov trestnoprávnej a kriminologickej povahy.

Učebnicu Kompendium penológie si môžete zakúpiť TU (VSTUP DO OBCHODU).

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1732

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: